Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

afscheid 5

 

Er als altijd wel iets te vinden dat je niet plezant aan jezelf vindt. Dat kan voor even zijn, dat kan voor langere tijd zijn. Het kan een lichamelijke ziekte zijn… een geestestoestand…Fritz Perls zei: ’Het geheel is meer dan de som der delen’.

Jij speelt rollen, honderden per week…. Zonder je daar nu veel aandacht aan te geven…. De uitkomst van die rollen bepalen je gemoed….wat weer je gedrag bepaalt.

Dit staat nog los van je grond overtuigingen…. Ghandi: maakt t simpel….

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”

Er zijn om kort te gaan mogelijkerwijze…. Delen van de zelf waar je echt afscheid van moet nemen…. Rollen als t ware…. Maar zeker ook gedrag van anderen dat onacceptabel is…

Zelfdoding is dan een wat radicaal woord….ik weet het… maar ’t is de beste aanduiding….als je alcoholist bent…dan moet dat stoppen…ombrengen dat deel van je persoonlijkheid…. Rigoureus…. Zonder dat er iets tegenover staat. Het zelfde geldt voor roken… Ombrengen dat deel van je persoonlijkheid.

Het schone aan schrijven is dat we mogen speculeren, hallucineren, voorstellingen maken… van al die ik hier aan gehaald heb is er geen geweest die zich in de wilgen gehangen heeft…. De kracht van variabel denken… de uithoeken van je fantasie zo realistisch mogelijk incorporeren zou je bijna ‘Altered States’ kunnen noemen…. Zo brood nodig voor groei en meer sensorisch bewust zijn.

Ergens ligt een pijn grens… geestelijk of lichamelijk kun je niet meer … dan moet je de sloop hamer erbij halen…. Zeker is dat jij dan eraan bent en geen ander….

het vraagteken heeft het gedaan…..altij