Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Een schitterend ongeluk

 

We are a byproduct of nature

Nature is cruel and meaningless

 

Why did I not build up a family

 Fixated on being the ‘measurer of all things’ instead of living and being astonished by the wonderful  paradox life is

Overtaken by so called ability to think

 

And live in own head

 

It took somewhat years to realize that realizing is creating

Children and family is home based stability if you have a focus

 

Morfische resonantie

Gelijke problem of vraag dank kun je inzoemen

Anders niet

 

 

 

 

Er zijn boeken. Ok zeker.  Marcellus Emants, een nagelaten bekentenis. Slauerhoff, in memoriam mijzelf, Achterberg….. Er zijn er meer. Celine, natuurlijk Celine. Multatuli, Dekker… altijd eerlijk…

Die echt direct persoonlijk zijn en daarmee met je praten als was je de eerste en de laatste.

In mij broeit de behoefte af te sluiten. De zinnen van Flaubert: Haat is een deugd…. Toch een van de mooiste brievenbundels ….vol liefde, empathie, humor, levensgevoel.

Die zinnen dragen me dan ietwat. Gelijk interviews met vele schrijvers.

Het liefst zou ik als deel van m’n nalatenschap, voor de weinigen die het interesseert, naam en toenaam noemen. Van alles en iedereen die warmte en liefde verzorgd hebben…. En die twijfelaars die nooit wisten wat aan te vangen…dan de uitbuiters die geen bok hebben verder te zoeken.

Uiteraard de konings-categorie die onder mom van het christelijke of andere geloof… ook in zichzelf… alle moeite nemen om te liegen, bedriegen, je naar onder te trekken, je kapot te maken zodra je niet meer financieel, fysiek of qua status dienend bent.

 

Er ligt een pietsje wrevel bij mij, zeker. Die wil ik hier op aarde achterlaten. Van de een mag je niet leven, die doen er alles aan om hun ongebreidelde persoonlijk ongeluk  Op jou te projecteren. Van de ander moet je leven, -gelijk muggen ook liever een levend lichaam hebben- zodat ze kunnen wijzen en parasiteren. Er zijn er ook die zeggen ‘Verwonderd saam te zijn’, de lieve nieuwsgierige ontdekkers… vol liefde en emoties… bovenal intellect en zelf kennis.

Celine zegt t zo aandoenlijk: ‘Wat zijn we meer als miljarden atoomknoedels, die zodra ze aan elkaar zitten… verwaand uitroepen dat ze mens zijn om vervolgens weer uit elkaar te vallen’. 2 oorlogen en dan nog alle huichelarij na WOII, beleefd…. Wat kan je verwachten

Of Kierkegaard: ’Veeg me maar op’

In alles zijn we dader en slachtoffer tegelijk. Maar in wiens ogen. Zo de flessen gevuld zijn worden ze waargenomen…

Er zijn mensen die niet weten wat empathie is, daarnaast nog nooit van het woord – of de vaardigheid- RAPPORT gehoord hebben. Men kan zeggen die mens ontbreekt meest alle menselijkheid…

 

Ik ben geen wereldverbeteraar, wil niemand opvoeden, geen mens veranderen… wel deel ik graag recepten, muziek, kunst, wetenschap, vaardigheden. Het hangt niet van de opleiding af… nu ja…. Ieder is mens en terecht… echter zonder esthetiek is de laatste trede van duizenden jaren Beschaving een ademloos voor de tv of computer hangen en meningen over anderen te hebben. Het leven verkleind tot een job identiteit, kleinzerige relaties en een fantoom dat maatschappij genoemd wordt… dat uiteindelijk een moordmachine blijkt, waar elke vorm van sensitiviteit direct geïnstitutionaliseerd wordt en theatraal afgeschoten.

 

Het is een gevecht om kort een in memoriam te schrijven… Deo Volente.. in een paar deeltjes… met naam en toenaam zodat er nog een bezichtiging kan volgen voor de echte liefhebbers…

het komt, net voor het scheiden van de markt

 

 

Ergens wil ik aan t einde beginnen. De weg terug lopen zeg maar. Tot ik ver voor de geboorte uitkom waarschijnlijk. Nee dat doen we niet. Het is toch wel de bedoeling dat ik een levendige herinnering heb van wat er al dan niet geweest is. Speculaties zijn heel aardig als entertainment. Wat op zich een fijne bezigheid is. Laatstelijk is al wat waar dan ook staat entertainment voor de ander. Voor u als t ware. Niks is eenduidig. Zo is er geen realiteit.

Nu aan het einde is de leegte onaanraakbaar
De geestelijke armoede waar ik in vertoef zo groot, als ware ik een demente die als zodanig aangesproken wordt.
Kinderen van duivels
Sheldrake zou schikken… het is een trend en gewoonte….
Ergens weg van de zonden van Dante en toch bezig met goed en kwaad
De Theater stijl van Faust, als ware er een gevecht met uitkomst mogelijk

Mariken van Nieumwegen, ach wat kan een mens zeggen…. Begrip is meer dan een woord
Toch mijn wereld die ik nalaten wil op de aarde….. is bloedechte realiteit waar woorden als dom… Psychopathisch al niet meer gelden… laat staan schuld….

In m’n angst afscheid te nemen was ik dom inschikkelijk, bijna apathisch en uiteraard testend. Daardoor ben Nu in de kelder van t menselijk kwaad aangeland. Langs de huizen van zoveel lieve en goede mensen ben ik gegaan. Dat zijn immer de begripvolle.

Waar je hotels , parkeerplaatsen, wc van Restaurants af moet gaan om de heiligste dames met getrouwde heren te zien… in kennelijke poses… waarvan we weten: 1 x is altijd weer in zovele gelijke situaties. Het is mij niet de moraal, te duiden of spelen eer de huichelarij, zo eigen aan ‘window-dressers’ ‘Blenders’ heet dat in t Duits…komt me zo vreemd voor Hoe loopt men een hotel in en uit, zit men aan tafel met 1 gedachte, die in 5 minuten omgekeerd wordt door schuldgevoel… en die zijn t die anderen verwijten…… Wat mij betreft kan iedereen met iedereen alles doen, waar je ziel t verdraagt ….. en je anderen niet heimelijk kwetst. Het zijn kinder bespiegelingen. Wat heb ik met anderen van doen?  Weg gelopen ben ik uiteindelijk van zulke beschouwingen… wilde ze kort nog melden voor den anderhalve huichelaar die op de bank zit…

 

 

Het zal mij worst zijn. Maar geleerd heb ik dat daar de moraal ridders in de huiden huizen.

Ge ziet, of niet juist, dat ik me nog over een paar bruggen slepen moet om naam en toenaam te melden. Dat terwijl het echt hoort. Een waarschuwing voor het volk. Waakt eer ge de bocht omgaat.

De een is op geld uit. De ander, dat zijn er nogal wat, op aanzien en status van een imaginair publiek… de blinde buurman… weer een ander weet alles zelf…

Over zelf gesproken… zou ik geen sporen van dreck en schade achter me gelaten hebben? Wel zeker. Voor waar, je mag t geloven of niet, ik heb met de meeste contact opgenomen en besproken… of domweg… mezelf verontschuldigd …Het kwaad is stuk minder erg als je belijdenis doet, leerde ik al vroeg van Augustinus….

 

-.-.-.-.-.

Er zijn zo ontelbaar vele mensen…. Nog meer ontelbare vele gedachten…. Bespiegelingen…nog niet met de gedachte of idee gedeeld te willen worden. Toch ergens is er iets dat ze aandrijft… soms lijkt het… als in een brief…. Dat ze tegen of met iemand praten…als een schets van een vogel of landschap die Jac. P. Thijssen kon maken… vol verlangen en toch ons verlangen vervullend…Directer en toch vol liefde ‘Tegen de keer’, van Huysmans of Lijmen het Been van Elsschot. Awater van Nijhoff. Dan heb we t alleen nog over de Hollands-talige.

Zoveel schoons en toch afscheid willen nemen als ware het een weegschaal die ik mijn hele leven al meedraag. Dat laatste is niet het geval. De verdere analyse wil ik laten. Een aantal mensen met naam en toenaam noemen.

 

 

 

Tja

De dokter wilde niet meewerken. Anderen zeggen ze willen je zelfs daarboven niet hebben…. Of… je bent nog niet klaar… je hebt nog iets te brengen…. Na te laten…

Die krankzinnige gedachte heeft de dokter ook. Dat heeft me tot dit schrijven gebracht.

Geen complexe gedichten… ook geen dikke romans die omfloerst huizen langs gaan om dan t liefst ouders te beledigen.

Nu die zijn onschuldig. Vraag t Thomas Bernhardt….

De dokter wilde niet. Juridisch? Angst voor het gevang? Of zo hij het zei… je leeft en hebt te veel te brengen… als zou deze wereld nog niet zonder mij kunnen….

Dus dat aantal, nogmaals het zijn er weinigen, die volstrekt krankzinnig zijn, openlijk in het gezicht te spuwen…. Aan de schandpaal te nagelen… zo Simone met haar 9 abortussen en zucht naar het hebben van een familie….onderwijl anderen kapot makende….

Zouden de deuren open staan, ieder meekijken…meeluisteren… wat dan…

Maar we weten van de Gebroeders de Witt dat de menigte van allen het slechtste te vertrouwen is …zich onderdompelt in moordlust… zodra zij toestemming krijgen…

 

Gezegd moet dat ik dankbaar ben dat Nescio, Nijhoff, Slauerhoff, Van Eeden, Armando en nog vele anderen geleefd hebben. Dieskau, die kindertotenlieder van Rückert zingt naar muziek van Mahler… Das Siegfried-Idyll. Hildegard von Bingen, Vaughan Williams ~ The Lark Ascending,  Minnie Ripperton, Laura Manling, Paul Weller, Villager. William Turner, Picasso, Giotto, Etro, Paul Smith, Rem Koolhaas, El Buli…..

Wat is er alles niet aan schoonheid gedeeld. Liefdevolle passie dat wereld verder doet openen, vragen verzet. Het zijn de nachtelijke wandelingen door de grote steden, Parijs, Berlijn, London, Los Angeles… waar de straten de sporen van de dag verwerkt en zacht ons toelaat…. Voorzichtig… stapvoets en t liefst zwijgend… de nacht in de stad deel te zijn… doorlopen tot de dagenraad ons ontwaakt om te gaan slapen… hoewel er weinig mooier is dan het ontwaken van Parijs, Amsterdam, London…. Waar dan alle mensen gewone mensen zijn.

Morgen maar weer verder tot de dood erop volgt

 

Het gevoel dat er een mogelijke uitweg is, een illusie mogelijkerwijze. Je weet niet wat er na komt. Het lichaam kan het opgeven, dat is meest een slopende weg waar toeschouwers nauwelijks weet van hebben. Het is een proces dat ergens aanvangt. Lichamelijk is t alles meest aanwijsbaar geestelijk niet.

Het beste doe je eraan het stilzwijgend

 

Die Möglichkeit des Selbstmordes gehört zu unserem Kapital.

Ernst Jünger

 

 „Mit Anstand von dieser Welt verschwinden“

Zur Suizidalität im Leben Freuds: „Mit Anstand von dieser Welt verschwinden“

Freud

 

Thomas Bernhard  Den Selbstmordgedanken als den einzigen ununterbrochen wirksamen hatte nicht nur jeder für sich gehabt, alle haben diesen ununterbrochenen Gedanken …

 

Der Selbstmord als Antwort auf das Leid bei. Schopenhauer.

 

 

“The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.” 
? Nietzsche

 

“They tell us that Suicide is the greatest piece of Cowardice… That Suicide is wrong; when it is quite obvious that there is nothing in this world to which every man has a more unassailable title than to his own life and person.” 
? Arthur Schopenhauer

 

“If I had no sense of humor, I would long ago have committed suicide.” 
? Mahatma Gandhi

 

 

“We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.” 
? George Sand

Zelfdoding is wellicht het woord dat zegt dat men zich bewust is dat men zelf dood gaat… geen mens weet wat t betekent

Interessant is het slopen van geest en lichaam… Gebeurtenissen…, zelf geïnitieerd? Frankl zegt van niet….De Romanticus, vraagt t om te keren…waar dat nog mogelijk is…. dat zal hij ook gezien hebben… 

Ieder heeft zijn/haar lied gevonden en als in kleine rietjes schreeuwen ze dat, onhoorbaar voor anderen … naar boven…. de echo in het rietje noemt menigeen leven  

er komt meer… moet nog een aantal mensen slopen…. dat heet van slechte gewoontes afkomen.

Tegen mijn hond, Charlie, ben ik altijd lief, naar ik geloof (heden ten dage) tegen mensen ook. Des te opvallender dat zeker niet ieder die vaardigheid bezit. Teleurstelling heeft scherpe kanten…

 

 

 

Tja en nu we het toch over hebben….er zijn vaardigheden te leren die je het gevoel van contact geven. Contact is leven…wel licht… Zie het als een taal leren in een vreemd land. Het zelfde geldt voor op vakantie gaan naar een land waar je niets van weet… dat je dan de gewoontes door het raam smijt en je als een ezel gedraagt is te verwachten…onnodig…. wel zorgt het ervoor dat je jezelf buitengesloten voelt… en we weten eenzaamheid in den ziel is numero 1 om de kuierlatten naar het hiernamaals te nemen….

 Tenzij je Franciscus van Assisi heet… die zich redelijk met vogels kon onderhouden…De natuur als vluchtoord vraagt passie en een thema… en dat je nergens de behoefte voelt het met anderen te communiceren…. En dat terwijl wij toch echt sociale wezens zijn…. De natuur alleen heeft te weinig om handen…

 

Over teleurstellingen gesproken. Modern is alles karma te noemen. ‘Je bent zelf verantwoordelijk… hoe kon je zo dom zijn….alleen aan je verwachtingen kun je kapot gaan…’

Enzovoort, enzovoort. Er komt nog veel meer vaag gelul uit hoofden van mensen, die nog nooit van empathie gehoord hebben. Elke vorm van spontaniteit wordt neer gekacheld, het ‘nu’ de nek om gedraaid juist door de kwaadaardige die alles achteraf beter weten maar je vooraf nooit van dienst zijn. Er lopen gewoonweg een aantal volstrekte gewetenloze idioten op deze planeet. Het laatste wat je van hen mag verwachten is dat zij zelfinzicht vertonen.

 

Nietzsche zei het zo aardig: ’De mens wordt geschopt en geslagen naar de hoogte waar ie zich op bevindt’ . Hij scheen een paard om den hals te vallen die afgebeuld werd, om vervolgens 12 jaar te zwijgen. Ook een manier om je leven af te sluiten. Idioot of niet maar de man heeft iets op de kaart gezet, heeft zich moeite gegeven. In tegenstelling tot de ‘ik heb 1 opleiding en ik weet alles mensen’, -nog refererend aan die zotte opleiding ook.

 

Het onvermogen je te verdiepen in je omgeving… met aandacht om te gaan met anderen en al wat leeft dat straft de ander…. Daar ligt de tragiek… de zelfingenomenheid van ‘gelijk’ hebben. De edele kunst van de Tango geeft dat precies weer…. Daar gaat het over details….volgen en leiden… sensorisch als weinig anders… esthetisch

 

We komen, als reddingsboei voor de hoog sensitieve… maar weer op het woord Rapport.  Eenvoudig gezegd: There is no content without context. Als je geen rapport hebt dan is alle inhoud leeg en wordt niet gehoord….Als je in rapport bent dan wordt er ook geluisterd en meebewogen. Dan is er contact en verbinding, dus een gevoel van zinvolheid… zingeving zo je wilt

 

In eerste aanzet… de kwaliteit en inhoud

 

 

 

 

 

We zouden nog over afscheid spreken. En hoe ongewoon is het om enige idioot gedrag met naam van de persoon te benoemen.

Eerder heb ik al de gebroeders de Witt aangehaald, die geheel ten onrechte verdeeld werden tot relikwieën….

Zo ver gaat t hier niet. Dat is allerminst de bedoeling. Daarbij is eerlijkheid geboden..

Geloof ik dan op plotselinge verlichting .. dat de persoon in kwestie denkt…’ Verdomd dat ik daar niet eerder op gekomen ben, dat ik zulk een jurk off was… een mens en wellicht vele meerdere gekwetst heb….’…Nee, dat geloof ik zeer zelden…. En hoop is weer voor de gelovigen dus is de cirkel rond.

 

Hier is iets kniftigs…. In ons belerings -en opvoedingssysteem ligt schuldgevoel diep ingesloten…. Ergens in je body, ziel of systeem zit een klein doosje dat al de dreck dingen die je gedaan hebt zorgvuldig registreert… Petrus of een andere snoeshaan heeft daar de sleutel van….

Nee alle gekheid. Zelden zijn we ons bewust van alle naars dat we doen…. En als kers op de taart vergeven wij onszelf, -mits niet al te christelijk -, temet alles. Dat ligt anders met de ‘kwade’ woorden en ‘daden’ van anderen. Anderen vergeven we niks tot in de kleinste (inmiddels volstrekt vertekent) details ‘herinneren we ons alles’. De context is evenals de film weggevallen… wat gebleven is…. De dia met precies alle dreck die de ander ons aangedaan heeft.

 

 De negatieve zelfkwelling van sommige mensen heeft er alles mee te doen dat zij nog geloof hebben dat de ander zal inzien dat hun intentie de beste aller intenties was en er van kwaad geen sprake kan zijn.

 

Hoe nu dan toch mijn kots over enige mensen achter te laten op de aarde, wanneer ik als as ergens in de zee drijf? En waartoe? Wraak? Voorkomen van herhaling voor anderen? Ik ben niet meer daar? Natrappen, toch nog klein zetje geven dat de nachten tot alptraum maakt voor diegene…? De grootste misdaden worden buiten de gevangenis uitgevoerd.

 

We weten zij verschuilen zich achter verkeerd inzicht van mij. Zij verwijzen naar de, -heb er toch begrip voor – context…. Zij zien het geheel niet in en geloven dat zij gelijk hadden… zo u weet er is geen rapport meer en niks zo hardnekkig als een kernovertuiging. We maken van Jeangu Macrooy (songfestival drama) niet een zelfbewust jong met enig besef dat het beneden alle peil is wat hij ten tonele gevoerd heeft.

 

Het is met andere woorden geen eenvoudige kost dat min of meer ‘her bewust maken’… daar waar het directe profijt nog zoek is ook.

 

Het woord zinloos is op zijn plaats. Alles huichelachtige Tandartsen, liegende Christenen, (beide uit een dorp!!) abortus plegende ‘lifestyle trainers. Geluk wil dat ik geleerd heb. Nu nog een beetje kotsen om t laatste gal uit m’n lichaam te laten verdwijnen

 

Hoor het gefluister van de middelmaat mens, -die in mijn ogen überhaupt geen mens is maar meer een gedaante dat kan spreken en bewegen-, met hun amateur psychologie en zalverigheid…. ‘Dat je ermee bezig bent zorgt voor stress in jezelf dat is slecht….’

Zoveel domheid is nauwelijks te kanaliseren. Stress is fijn en pressie zorgt voor change.

 

Besloten heb ik voor nu de naam en toenaam weg te laten. Ergens is er iets in mij dat zegt dat het ‘doosje’ opeens voelbaar is bij diegene… Rupert Sheldrake noemt dat morfogenetische trillingen…. Gelijk heeft hij.

We zouden over Rapport praten…. Nu dat is in bepaalde gevallen onmogelijk… totdat de persoon zelf komt en het beroemde mea culpa mea culpa  mea maxima culpa zegt.

 

Ik ben niks, nescio, maar ben altijd weer emotioneel als ik oprechte menselijkheid zie

 

 

 

 

fear

gentle and so unappreciated

unapproachable …

with every step you increases in strength

mean whilst the clarity fades away

fear

the turning point in so many lives

living alone with obviously millions of faces

you live in bodies, in walls… might be in the forest

certainly can cover up in the sea

 

fear  is what often sets us free from further action

so you paralyze parts of people…. Unspoken… yet manifest in your invisibility

 

 

let us whisper soft almost without anybody hearing it

‘thank you fear  for always being there for me`

Still slightly behind these words….

What. Element of you is my dad’s, what my mum’s …

what part is, if possible ,an anonymous entity

 

 

 

fear  you life changer….mostly irrational….

Mostly based on presumed happenings in the past

let me say me I do want to leave you

but will abandon you

 

still thank you fear

 

Elvis Costello – Accidents Will Happen

Oh, I just don’t know where to begin
Love doesn’t wait forever
It’s now or never
But she keeps ’em hangin’ on
You said you’re so alone
She says she can’t go home without a chaperon

Accidents will happen
They only hit and run
You used to be a victim now you’re not the only one
Accidents will happen
They only hit and run
I don’t want to hear it cause I know what I’ve done

There’s so many fish in the sea
That only rise up on the sweat and smoke of mercury
But they keep you hangin’ on
They say you’re so young
Your mind is made up but your mouth is undone

Accidents will happen
They only hit and run
You used to be a victim now you’re not the only one
Accidents will happen
They only hit and run
I don’t want to hear it cause I know what I’ve done

It’s the damage that we do we never know
It’s the words that we don’t say that scare me so
There’s so many people to see
So many people to hangin’ on and add to your collection
But they keep you hangin’ on
Until you well hung
Your mouth is make up but your mind is undone

Accidents will happen
They’re only hit and run
You used to be a victim now you’re not the only one
Accidents will happen
They only hit and run
I don’t want to hear it cause I know what it
I know what it
I know what it done
I know

 

Wat is rapport

 • Rapport is een sfeer van vertrouwen en openheid tussen één of meerdere mensen.
 • Rapport is een dynamische wisselwerking tussen mensen die betrokkenheid, respect,
 • gelijkwaardigheid en openheid uitnodigt.
 • Rapport is een kwaliteit van het contact tussen mensen, die gevoeld kan worden door de betrokkenen.
 • Rapport is elkaar wezenlijk ontmoeten.

Rapport is het telefoonnummer hebben van iemands onderbewustzijn

Staan, naast een vreemd iemand, en meteen denken wauw wat een leuk persoon? Dit gebeurt vrij regelmatig, In 50 procent van de gevallen is het iemand die heel veel op jou lijkt en in de andere 50 procent van de gevallen is het iemand op wie jij zou willen lijken. Mensen maken direct contact met mensen die hetzelfde zijn als zijzelf, of met mensen die ze zouden willen zijn.

Door kennis van het tot stand brengen van rapport te hebben, kun je zó communiceren dat je binnen een paar minuten met iemand dat contact tot stand kunt brengen alsof je elkaar al heel lang kent. Rapport is het telefoonnummer hebben van iemands onderbewustzijn.

Rapport

Rapport is dus een vermogen om verbinding te maken met wie en wanneer je maar wilt. Rapport is de stevigste basis die mogelijk is om een succesvolle communicatie te laten ontstaan. Contact maken, ook wel rapport genoemd, is nu eenmaal het smeermiddel van goede communicatie.

Contact is een wezenlijk onderdeel, essentieel in effectieve communicatie. Zonder contact geen communicatie, laat staan effectieve communicatie.

De definitie van rapport is het vermogen om anderen te verzekeren van je aandacht en nabijheid. Het geloof en vertrouwen overbrengen dat je jouw eigen kennis, competenties en begrip zo volledig mogelijk inzet met betrekking tot de vraag waarmee men kwam.

Het levert harmonie, respect voor eigenheid voor elkaar, wederzijds vertrouwen op.

Het doel van rapport opbouwen is de bereidheid vergroten om elkaar te volgen. Dit gaat door middel van twee componenten: het non-verbale en het verbale component.

Als je normaliter aan iemand vraagt wat hij wil communiceren, zal hij dat lang niet altijd duidelijk weten. Als we weten wat we willen bereiken dan verhoogt dit de kwaliteit van de communicatie en wordt deze effectief. Het is dus belangrijk om veel aandacht te besteden aan je doel: Wat wil ik bereiken?

Je zult dus begrijpen dat het van groot belang is om eerst een klimaat te creëren waarin openheid tot communicatie ontstaat. Rapport of contact is de opening om het doel van de communicatie te bereiken.

De inhoud is steeds het doel van de overdracht, alleen zijn we geneigd om de inhoud aan te passen als de ander ons niet lijkt te begrijpen. Dit doen we omdat we nu nog geen keuzemogelijkheden hebben in het kiezen van de vorm.

Indicatoren van een goed rapport oftewel aansluiting in de communicatie

We weten dat er sprake van rapport is als we kunnen opmerken dat:

 • Het gevoel van binnen, warmte, rust, vertrouwen/zekerheid is.
 • Het gezicht verandert van kleur.
 • De verbale uiting: ken ik jou ergens van?
 • Leiden mogelijk wordt.

Als dit er allemaal is, is het smeermiddel van de communicatie aanwezig.

Rapport opbouwen

Rapport opbouwen doen we aan de hand van meerdere zaken. We scheiden daarin hoe we het doen van waarop we het doen. Er dienen meerdere vaardigheden ingezet te worden om rapport op te bouwen.

Voor het hoe we het doen onderscheiden we:

 • Matchen en mismatchen
 • Backtracken
 • Sortings
 • Pacing en leading om rapport op te bouwen.

Waarop we het doen is o.a. op:

 • De criteria van de ander.
 • HALTO (handen, armen, adem, lichaamshouding, tempo en tonaliteit, oogbeweging en contact).
 • Specifiek taalgebruik, visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatoir.
 • Logische niveaus