Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Hoe lief’lijk de stem. Hoe zacht de ziel…. Mijn hond kijkt mij aan… Van Morrison zingt zacht op de achtergrond…..iets dichterbij….. Handel’s dixit Dominus kan dat Bach overtreffen…?
Een oma neemt tijd alles waar te nemen….terwijl zij zich in de tuin aankleedt …de groeve in het gezicht ademend….’Ik wist niets en weet niks… Van emoties heb ik later gehoord’. 93 is ze zegt ze. Alle perspectief is weg…. Terwijl er onderwijl zintuigen de resten benutten

Het is voorbij en gelopen… wat wrange observaties lijken de enige uitweg als ware het de schimmen van Luís Vaz de Camões die door Slauerhoff nog 1 keer tot leven gebracht wordt…

 

We hadden veel te ontdekken… in 20ste eeuw steeds onszelf… in 21 ste de laatdunkendheid van de bourgeoisie die zich loom overgave aan het  niets…. Als viel er iets nog te ontdekken…

 

Het mysterie is veel groter…. De Bourgeoisie zou zo graag een rol van betekenis hebben… echter de mens is niet de maat… en darwinisme gelijk zoveel ‘geloofscirkels’ niet veel meer dan een theorie

Je kunt van alles overal in herkennen… schoonheid ligt slechts in t speelse deel ervan

 

Afscheid nemen, echt besef van afscheid … van nooit weer is het … onbereikbaarheid…

De onberekenbaarheid ligt bij de Stoa al wellicht…. De suggestie dat de mens iets zou weten… weg Lao Tse ….China… weg de Gatha’s van Zarathustra… wat Veda’s en oude Egypte…

Waar de ratio de intrede doet… de causaliteit  logisch waar lijkt… vergeet we dan niet iets…?

De relatie…. Betekenisvol buiten de uitleg om…waar een boom gekapt werd om een kerk te plaatsen… daar werden rituelen ingeruild tegen wetten en geboden….

 

Er is altijd ergens een advocate die duivelin is… tot je er niet meer bent … dan is zelfs die niet meer…

Mijn hond kijkt met slechts zijn ogen… de kop blijft stil….oneindige liefde in zijn ogen…

Pieter zei ooit: ‘elke keer als je je kind wegbrengt … sterft er een klein deel van jezelf’

Dat ging dan over afscheid nemen na een weekend in de maand elkaar zien… zonder ooit zicht te hebben op welk vervolg ook…

Sterven is het proces van afscheid nemen… of omgekeerd?

 

Hoe ook het laat de druppels op de bloemen in de vroege ochtend zien