Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Over monitoring van data gesproken…

nooit meer eenzaam (EO)

Silicon Valley (ook in London), daar kan geen twijfel over zijn, is het nieuwe orakel dat de vorm en monitoring van ons leven mede gaat bepalen. Onze aandacht, onze focus en ga zo maar door.

 Vroeger had je de ‘garage bandjes‘ (Beatles start periode) in de muziek wereld die nogal wat moraal en acties bewerkstelligden; nu is het de ‘Valley’. Interdisciplinaire Broedplaatsen met (!!) grote bedrijven en marketing tools achtig zich. Vertrouw niet alles komt uit de garage en het goede is niet altijd het beste.

Boeiend is dan de attitude en mind set, de inrichting van de bedrijven daar in die Valley (generaliserend gesteld) die producten maken waar de medische wetenschap achteraan moet hobbelen (en soms deel van zijn). Wat valt ervan te leren in termen van verleiding? Wat gebeurt er eigenlijk? Welk deel is inhoud en welk deel marketing?

Gaat het uiteindelijk om verdienmodellen, om deskundigheid, om integriteit, om hulpvaardigheid? Nog los van het antwoord op die vragen, komt dan het vervolg: de gevolgen voor ons gedrag. Is er decent wetenschappelijk onderzoek? Of is het alles technologie omdat het kan?

Ergo wat komt er op kaart? Wat krijgt aandacht? Wat bepaalt het gedrag? Hoe zet je iets op de kaart? Hoe profileer je jezelf of je product?

Boeiend hier: Gaat de wellness en health industrie de maat stellen voor het traditionele medische model?

Nu wat filmpjes. In het eerste voorbeeld gaat het om de veranderende rol van de medisch specialist en de cliënt. Een,  naar ik aanneem, onontkoombaar fenomeen.

Over medische (health?) data, de teneur is: betrek de cliënt en laat de technologie directer een rol spelen. Een soort doorgaande monitoring in het veld van de gezondheidszorg.  Tegelijk een verhoogd zelfbewustzijn in de health industrie. In beide gevallen wordt er gevraagd om zeer bewust bezig te zijn met de levensstijl en directer anticiperen/ingrijpen/bijsturen. Is het reclame of werkelijkheid?

Kijk naar de 2 video’s van Daan Dohmen, als Entrepreneur en in het Journaal met zijn nieuwste product de ‘healthkit’ en thuismeet app. Het is verkoop dat betrekking heeft om de medische wereld en op ons leven.

Hier de ‘e-Health’ entrepreneur Daan Dohmen licht de plannen toe voor een nieuwe digitaal zorgnetwerk tijdens het Skipr-event ‘e-health, ondernemerschap en bedrijfsvoering’

Boeiend vind ik hier het taalgebruik, de aankondiging, de argumentatie, de verschijningsvorm.

Nu krijgen we, -ook in het Journaal-, het verhaal van Janneke Wittekoek (zij heeft een eigen hartkliniek (let op privé kliniek!)  Zij gaat gebruik maken van het nieuwe systeem. In marketing termen noemen we dit Linking, een ‘autoriteit’ bevestigt de waarde van het product.

Luister weer naar de argumentatie (certificering moeten doen, zorgvuldig)

Ook Apple kwam de ‘eer’ toe om in het Journaal en Nieuwsuur en andere publieke omroepprogramma’s reclame te mogen maken.

Het is de high tech nieuwe realiteit. Spannend voor de ene generatie, iets om even over na te denken voor de ander, zeker een instrument voor de zorgverzekeraars.

Hoe ook, het is aardig om te beseffen dat de zaken -ook in andere media- op de agenda gezet zijn.

Het is het breukvlak tussen inhoud en vorm. Echte wetenschap en populariseren van verdienmodellen en ‘creative mensen’.

We kijken steeds vanuit het oogpunt van verleiding, impact en applaus. Ook wel verkoop genoemd.

 Spannender wordt het als we naar de toepassing van technologie gaat in de zorg…

Let dan op de vertalers, hun argumentatie, het wervingsgehalte van de filmpjes, het gedrag van de deelnemers (oma’s en opa’s).  Nu is Zora de ‘zorgrobot’ (een vrouw, zegt men) de brenger van verlossing.

 Ter illustratie de observatie van de Robot kan ook door een slimme camera gedaan worden, op Schiphol worden ook in de gaten gehouden.

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/11/slimme-camera-spot-afwijkend-gedrag-van-reizigers-op-schiphol/

Monitoring is een ding, dat is wel duidelijk.

Schopenhauer zei ooit: “De waarheid is de meest inefficiënte vorm van kennis, daar zit niemand op te wachten”

Boeiend is dat de monitoring wel heel direct zekere feiten aan het licht gaan brengen, echter waar dan de rest van de omgevingsfactoren en de relaties blijven … dat zijn een interessante data en vragen.

Wim Sonneveld: “Waar een mens van houdt dat vindt ie t mooiste; je moet toch ergens heen met je aanhankelijkheid”

Al met al dus is het verleiding. Het verleggen van de aandacht, exit moraal en ethiek als dwangmiddelen … de ‘feiten’ gaan tellen… als je die onder de aandacht weet te brengen…. Wat zal dit voor de Placebo en Nocebo effecten betekenen?