Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Slide1

Het gelijk van de leasure, wellness, sport, entertaiment en sommige retail ketens.

 GEBRUIK alles wat er is!

 De bovengenoemde bedrijfstakken hebben een aantal zaken gemeen, maar bovenal: ze bestaan bij de gratie van de klant

Hun deskundigheid, vaardigheden en producten worden in dienst gesteld in een setting die de klant dient. Alle deskundigheden en disciplines scheppen in samenwerking de voor waarden scheppende omgeving. Van omgevings-technologie, feedfoward, logistiek, productkennis, ict, marketing tot kunst en zo door. Voor de beleving, de uitkomst, de follow up en het er zijn.

 

Het tijdelijke moment geeft genoegen.

Olympisch presteren

De pracht voorbeeld van optimale klant gerichtheid zijn wel de Olympische spelen. De sporter wint voor en van zichzelf. Het publiek geniet en leert. Bij de olympische sporters en de organisatie telt alles mee. 100 % voor ‘input’ en ‘middelen’ en ‘output’. Een onvolledige opsomming:

  • Voeding; trainingsopbouw; lichaamsgewicht; vetgehalte; mode, spierspanning; materiaal; kleding; uitstraling; communicatie onderling en met de pers; concentratie; focus; realistische verwachtingen; assessment; reclame en presentatie; prestatie indicatoren; waardering; een peergroup; modelleren; het sociale leven; kleding; financiën; strategie en techniek;       de relatie met het publiek; biofeedback; (omgevings)technologie; psychologie; trainingsschema; biofeedback; planning; rust en natuurlijk de goede voorwaarde scheppende omgeving.
  • Uiteraard de klant en deelnemers informatie: het systeem, de deelnemers, de logistiek, de selectie, de monitoring en verslaglegging, de planning, de locaties (meest fraai) de informatievoorziening, de herkenbaarheid enz
  • Belangrijk de afronding van het project. De prijzen, de duidelijke logistiek

 Alles start en blijkt succesvol door de bezieling van deelnemers, vrijwilligers en bovenal de bereidheid om de focus te hebben op een deelbaar eindresultaat waar het publiek van kan genieten.

 

Monitoring

We leven gelukkig in een wereld waar monitoring bijna ‘appel en ei’ verhaal is. Betrekkelijk eenvoudig is een proces te volgen; vallen indicatoren samen te brengen en is er een resultaat en prestatie- en tevredenheids-score. Zo gaat dat op TV, met kranten, sport, winkels, geloofscentra, films, musea, steden. De klant tevredenheid bepaalt.

 

Gevestigde orde

Er is een andere groep, – die onze samenleving zo een beetje bestiert, althans de voorwaarden zou moeten scheppen om ons een fijn leven te bezorgen-, is de groep van storytellers noem ik ze. Story telling* in economie, de medische industrie, filosofie, politiek, staatsleer, psychologie, onderwijs en ga zo maar door allemaal zwaarwegende zaken, kent deelnemers en groepen. Vaak hebben mensen daar een beroep of rol voor het leven.

 We weten wereld verandert…. Of daarmee de realiteitsbevatting van de leden verschuift dat is niet altijd even eenvoudig. Immers de functies en takken zijn geïnstitutionaliseerd. Niet goed of slecht maar een feit.

 Ook in die werelden zijn er gelukkig initiatieven om naar de klant toe te bewegen. Vaak zeer los vast en zonder inhuur van de juiste nieuwe deskundigen, maar men is bezig. Wel is het vaak gort droog, kopieer werk van belabberd niveau*.

 Je kunt van een deskundige niet vragen alle andere input te kennen die zou het product of dienst. Wel zouden ze toch echt heel serieus kunnen herbezinnen over hoe er met data omgegaan wordt en juist wel heel gericht projectmatig interdisciplinair werken (ook buiten eigen kennis gebied om).

De “deskundige” dient bovenal ook facilitator te zijn.

 

Voorbeelden die het aardig doen

Steeds staan daar centraal: de logistiek, de data, de monitoring, het openstaan staan voor de klant input/reactie/beleving en… de verscheidenheid van samenewerkende deskundigen. Van ontwerpers tot specialisten in techniek.

Prachtig is natuurlijk Schiphol. Een airport waar alles duidelijk is voor een ieder. Waar men optimaal werkt aan de beleving en toch een uitstekend product levert. Wat is er allemaal? Kunst, marketing, omgevingstechnologie, psychologie, logistiek, bouw en architectuur, energie, beleving… en ga zo maar door. Alles samen gebracht!

>>>

Smart cities van o.m. Nico Tilli is een uitstekend initiatief voor toegepast datagebruik en gebruik van kennis, kunde en inzichten vanuit verschillende velden. Om tot ultiem deelbaar (steden) goed omgaan met energie te verzekeren.

 http://www.nederlandwordtanders.nl/netwerk/nico-tillie/ . Gebaseerd op de Circulaire economie

 >>>>

Een ander goed voorbeeld is DICA http://www.clinicalaudit.nl/node/29

DICA_IMG_1620-1024x781

Waar vele partners zich verenigd hebben om de patient te dienen.

EENVOUD. Jij doet het al jaren en dagen. 

En is dit alles dan zo ingewikkeld en abstract? Nou nee.

Stel je organiseert een feest… of een begravenis….waar let je op:

Locatie, datum en tijd, voorbereiding, muziek, film, uitnodiging,  informatieverstrekking, budget, mensen die komen, kleding, aankleding, logistiek…. wat kan men verwachten…, de ruimte, het eten en drinken, de vervoersmiddelen, parkeermogelijkheden. Er is een gastheer/vrouw. Er wordt geopend en afgesloten. Er wordt bedankt. Er wordt gevraagd wie een bijdrage wil leveren.

Men weet wat er te verwachten is en de vrijheid om ultiem te beleven (pijn, afscheid of plezier). Ook dat je mensen inhuurt die je ten dienste kunnen zijn.

Monuta begrijpt dat. Disneyland begrijpt het en uzelf begrijpt het.

Erg ingewikkeld is het dus niet. Tijd vraagt het wel en bezieling om het ‘event’ te laten slagen. Waar jij, bijna als een regisseur , als acteur en producer dienend een rol speelt. Belangrijk zijn: een gewenste uitkomst,  samenwerking, betrouwbaarheid en mensen die hun afspraken nakomen.

Het genoegen van de beleving van de deelnemer, in welke context dan ook.

Dat dient centraal te staan.

 

* storytelling want het zijn mythes en sages, soms opgekalefaterd met wat statistieken waar van we weten dat die tijdelijk zijn.

De storytellers hebben vaak goede zinvolle waarheden; soms onzinnige beweringen. Zeker is dat monitoring vaak vermalen wordt in merkwaardig besluitvorming en overleg. Klant gerichtheid is een woord dat moeilijk gevonden kan worden. En ‘iedereen’ is een ‘kanjer’….