Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt dat het lelijke bestaat; het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft dat het kwade bestaat.
Zijn en niet-zijn veroorzaken elkaar; moeilijk en eenvoudig vergelijken zich met elkaar; lang en kort meten zich aan elkaar; hoog en laag onderscheiden zich van elkaar; klank en stem vormen zich uit elkaar; voor en na rangschikken zich naar elkaar.
Daarom handelt de wijze door niet-handelen en verkondigt hij zonder woorden.
De tienduizend dingen ontstaan om hem heen en hij wijst geen enkele af. Hij verbouwt ze, maar neemt er geen in bezit; hij kweekt ze, maar laat ze vrij groeien.
Hij volbrengt zijn taak, maar eist geen genoegdoening, en omdat hij geen genoegdoening eist, verliest hij niet wat hem toekomt.
?Tao Te Ching Lao Tse, 6e eeuw v. Chr.

The eternal mystery of the world is its comprehensibility.
?Albert Einstein (1879–1955)