Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Communiceren is een complexe activiteit. Taal, verbaal en non verbaal, speelt een zeer belangrijke rol. We weten het… toch?

Wij kijken hier naar het Metamodel uit de wereld van NLP. Afgeleid van de toegepaste technieken van de beroemde hypotherapeut: Milton Erickson. Ook om te keren in het milton model, echter we houden het hier behapbaar.

Het Metamodel is een systematische vragen structuur met als doel om informatie nauwkeuriger en concreter te maken, door iemands wereldbeeld uit te dagen, uit te breiden of… te verkleinen.

Een taal model dat functioneert als
– bullshit detector, ergo waarheidsvinding
– om mensen te ondervragen, gedetailleerd achterhalen wat er echt gezegd wordt
– om mensen vast te nagelen in een trance ten positieve en ten negatieve

Luister eens, met kennis van het Metamodel, naar hetgeen b.v. politici en journalisten beweren. Hun taal zit vol met generalisaties, opzettelijk verstoren en weglaten van informatie.

De beginselen
De externe ervaring is nooit hetzelfde als de intern representatie, dus wat wij zeggen of denken te herinneren. Te veel factoren spelen een rol om een 1 op 1 overeenkomst te hebben. Bepalend zijn aspecten als: de normen en waarden, het persoonlijke belang, de persoonlijke emotionele staat, de omstandigheden, de andere zintuiglijke ervaringen, de intonatie, het belang nu, de belangen toen, het geloof in de persoon en ga zo maar door.

We gaan hier kijken naar wat er letterlijk gezegd wordt.
Dan zijn er 3 beginselen
– we verstoren informatie
– we deleten informatie
– informatie wordt gegeneraliseerd

om dit artikel niet te lang te maken verwijs ik naar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metamodel_(Neuro-Linguïstisch_Programmeren)

Hier bezien we het Metamodel in de context van Manipulatie en opzettelijk iemands belevingswereld verstoren. In mijn perceptie manipuleer je altijd, immers je laat een indruk achter en kunt onmogelijk weten ‘wat men zich herinnert’ en…. ‘wanneer men informatie geheel anders gaat interpreteren’. De intentie is bepalend, dat zal duidelijk worden.
Wel weten we dat ‘herinneringen’ heel levendig teruggehaald kunnen worden. Althans de suggestie ervan. Er vele ankers (knoop in je zakdoek, een ‘triggerwoord’, een foto of een plek ergens op het lichaam, een aandenken) die je kunt gebruiken om deze herinneringen bijna levensecht terug te halen. Onze hersenen vinden het lastig om fantasie van werkelijkheid te onderscheiden. Linke soep en veel gebruikt in de reclame wereld en andere propaganda.

Hier gaan we meer naar onze eigen directe relatie met de mede mens. We demonstreren 2 methodes om je gedachten en intenties een richting geven. Praktisch uitgeschreven. Even ademhalen en lezen en je zult er veel aan hebben. Stay awake!

Ik gebruik het woord ‘hypnose’ omdat de installatie plaats vindt op alpha niveau, dus de weerstand is weg. Dat wil zeggen, de weerstand wordt doorbroken waardoor de installeringen (door veelvuldigheid/ herhaling en / of al dan niet bewuste overgave) van de emotie, perceptie of de gedachte echt post kan vatten.

a. Ten positieve: hypnose met positieve installaties

Dit is een gekende techniek in ‘kanjer trainingen bij kinderen’ en gebruikt door topsporters en artiesten om hun concentratie te verhogen en de indrukken uit de omgeving ‘uit te kunnen zetten’.

Ergo het doel: je wilt goede herinneringen versterken, herinstalleren en die ankeren. De uitvoerder heeft het vermogen geheel mee te gaan, met volle aandacht, empathisch, en bijna method acting zich in het gevoel te verplaatsen van degene met wie er gewerkt wordt. Laat daarom zijn/haar mening/gevoel er buiten.
Er is positief ‘rapport’ (de klik) en het besluit tot installering wordt bewust (!) in samenspraak genomen.

– je vraagt welke positieve emotionele staat (kracht in de mens zelf) men heel goed wil kunnen herinneren
o dit kan heel nuttig zijn als iemand gespannen is
o dan kan deze persoon die goede bron terughalen en er kracht uit putten
o bijvoorbeeld: plezier, zelfvertrouwen, ‘ik kan het’, geluksmomenten… enz.

– je vraagt iemand de ogen te sluiten, rustig te zitten of liggen
– je vraagt 1 specifiek moment terug te halen met een heel prettige emotie
– zie wat je ziet, hoor wat je hoort en voel wat je voelt…als in een film
– dan vraag de persoon uit op meest gedetailleerde niveau, met de woorden ‘wat specifiek’ … ‘wat specifiek nog meer’
o er ontstaat een echt heel levensecht beeld
o je let op de woorden, de intonatie, de details van de beschrijving die de persoon geeft
o zowel het gevoel, het beeld, de woorden, de gehele beschrijving
o tot het beeld geheel gevuld is
– je kunt een shift zien in de emotie en merken dat de persoon geheel ‘geassocieerd is’ , in het moment zit
– Je vraagt: waar begint het gevoel in het lichaam… laat het sterk stromen en
– Dan geef je alle woorden en het hele plaatje aan de persoon terug
– Met gelijke intonatie, met de gelijke emotie, met het gelijke gevoel, de gelijke woordkeuze… en zegt er tussen door dingen als …. En ervaar het geheel, voel het als in het nu… sterker en sterker…
– Jij neemt het gevoel geheel over, verplaatst je in die emotie en dat beeld
– Weer: je kunt een shift zien in de emotie en merken dat de persoon geheel ‘geassocieerd is’ , in het moment zit.
– Dan zeg je: maak een plek ergens op je lichaam waar je als je er de volgende keer aan zit of aan denkt.. je direct dit moment kunt herinneren… of kies een ding (foto, ring enz.)
– Die plek dat noem je een anker. Daar kan een persoon aan denken in gevallen dat de spanningen te groot worden en de emotionele reacties de besluitvorming en concentratie kan verstoren.

Het metaprogramma wordt hier gebruikt om nog specifieker te zijn. Opzettelijk worden de verstoringen, het deel dat weggelaten wordt en het gegeneraliseerde in takt gelaten.

b. Ten negatieve: hypnose met negatieve installaties…. eigen visie opdringen meest alleen werkzaam door een groep mensen en niet in ‘sessie’ zoals bij a.

Voor liggend: we gaan ervan uit dat een groep mensen (meest met aanvoeder) een specifieke visie wil opdringen en iemand wil bewegen negatief over een ander of gebeurtenis te denken. De persoon om wie het gaat is ‘willoos slachtoffer’ en kan het proces op gegeven ogenblik mogelijk niet meer overzien. Herhaling kweekt mogelijk een gevoel van ‘herkenning’, het moedwillig opbouwen van negatieve associaties zijn moeilijk te pareren. Er is GEEN sprake van vrijwilligheid of bewust kiezen bij het subject. Weer: stay awake.

De voorbereidingsfase
a. De ‘peergroup’ heeft een specifieke visie die men wil opdringen. Die wordt in allerhande vormen gemeld.
Men gaat het proces in van langzaam installeren van die mening met taal en begrippen met gebruik maken van de twijfel of 1 bepaalde emotionele staat.
Er is sprake van een gerichte manipulatie bij de uitvoerders van het proces. Meest spreekt is het doel om mensen ‘angst aan te jagen voor de ‘vijand’’.

De voorwaarden bij de uitvoerders
– de eigen wereld is klein en meest betrekkelijk eenduidig gesloten
– met heeft betrekkelijke suggestie van zekerheid
– er is een mee pratende peergroup
– er is 1 leider en een informele leider
– men suggereert een zekere mate van afhankelijkheid en vertrouwen
– men suggereert vrijheid in meningsvorming

Het proces verloopt precies het omgekeerd. Echter met open ogen en kan zich uitspreiden over een langere termijn. (immers het is een doelbewuste poging om hun wereld beeld op te dringen (een negatieve laster campagne, er zijn talrijke voorbeelden van in de media… en tragisch genoeg … de geschiedenis…., maar ook als je goed om je heen kijkt. Het technische begrip is ‘negatieve framing’)
Het is goed om te onthouden dat de uitvoeders ‘geloven’ dat zij ‘gelijk’ hebben.

• iemand komt aan in een lastige emotionele staat aan emotioneel in limbo en met vragen en pijn. Ergo ‘ontvankelijk’.
• of de uitvoerders gaan spreken over bepaalde ‘minder prettige aspecten van een persoon of gebeurtenis’ waaraan het subject is verbonden. (dat kan een niet gewenste relatie of gewoonte zijn)
• men vraagt de persoon in kwestie uit, doet aan kruisverhoor, vergroot details specifiek uit.
• Men hanteert nadrukkelijk taalgebruik en ondersteunt dat met non verbale fysieke signalen (analoog markeren)
• Er is kopiering en verspreiding door de peer group
• dit gaat met open ogen en optisch s het subject in ‘vol’ bewustzijn
• de aanvallen zijn gericht op het sub liminale niveau
• men vraagt wisselend uit en geeft de negatieve associaties terug gebruik makende van exact de woorden en gebaren die de persoon maakte. men geeft zelfde woorden terug en terug. Men doet dit vanuit onrecht en valse argumentatie (eigen blikveld)
• meest verhuld men het met ‘begrip’ voor de keuzes of ‘persoonlijk ook wel eens zo’n ervaring gehad hebben’ of ‘er zijn genoeg voorbeelden van’
• trigger woorden: ja, maar; je zei zelf toch ook; je kunt toch wel begrijpen dat; je zult gaan inzien dat; iedereen begrijpt toch wel; kijk hoeveel mensen het met ons eens zijn enz enz (moedwillig de metataal gebruiken om juist het angst gevoel of wantrouwen of de afwijzing te stimuleren)
• hier wordt het metamodel opzettelijk gebruikt om iemands wereld beeld te verstoren. De vergelijkingen, de generalisaties, de verstoringen worden opzettelijk uitvergroot en benut
• meest wordt het subject abrupt weggehouden van de eerdere ervaring of persoon waardoor enig correctie van het beeld niet meer kan plaats vinden (vaak zie je dat de persoon na verloop van tijd weer terug keert naar de bron van zuiverheid en het eigen hart… maar de schade is er)
• de ‘afvalligen’ in de eigen groep worden ook opgenomen in de plaag van taal en her-installeringen van de negatieve associaties. Liefst puttende uit ‘eigen beelden en woorden’

Het resultaat kan zijn… dat men, -op grond van speculaties en suggesties- geheel overstag gaat om ‘mee te geloven’. Hoe absurd ook de ‘discussie’ rond Europa heeft alle kenmerken. Wilders vandaag: ‘Ik heb geen cijfers…maar geloof en denk te weten… dat de meerderheid van de ‘Nederlanders’ niet op het noodfonds zit te wachten… 12 september zal dat blijken…”. Pure speculatie omgeven met veel ‘bangmakers’.

Een ander historisch pracht voorbeeld is wel die rond de Apartheid beweging en Nelson Mandela. Vele ‘prominente’ (o.m.) CDA leden waren eerst volledig tegen Mandela en de ‘zwarten’ om dan in ene 180 graden te draaien. Lees: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1202135/2008/09/19/Toen-Mandela-nog-een-terrorist-was.dhtml

In beginne was er het woord. Men zegt wel dat woorden niet belangrijk zijn (7% van de totale invloed van de communicatie). Klopt de intentie, de fysiek en de lichaamstaal zijn mede bepalend. Er zijn vele middelen om aan waarheidsvinding te doen.
Het meta model kun je het beste gebruiken als ‘bullshit detector’. De feiten achter de bewering vinden.

Als je uitvraagt en installeert, laten dat goede momenten zijn. Elke drive om pijn te herinstalleren, momenten van teleurstelling te misbruiken, angst te versterken met gebruik van het Metamodel, is suspect gedrag. De mensen die dat doen hebben slechts 1 doel: hun beeld op jou loslaten. Discutabel en onacceptabel. Tenzij we uiteraard over volstrekt krankzinnigen spreken.

Mijn kindje stimuleer ik te associëren, goed waar te nemen en bovenal het goede te zien… Daarnaast waak ik ervoor om mijn mening op te dringen, laat staan te installeren.
You have to go first. Het gevoel dat ik graag mijn kindje wil laten ervaren dien ik altijd eerst zelf in elke cel te doen. We weten, is iemand fout…. Heeft ie iets gedaan waarin die persoon faalt… (volgens wie…?) dan is er een leermoment en een wens om met warme feiten en gevoelens samen te komen. Speculatie en populisme waak ervoor.
Stay awake en luister naar je hart… kijk op metaniveau… vlieg even boven de situatie en kijk naar de intentie…
Laat die een goede zijn!