Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

De vlaggen wapperen, oranje overal om je heen, blije mensen. Misschien wel de meest luchtige dag van het jaar, plezier, optredens van kinderen, leuke markten. Een pracht voorbeeld van een trance en hypnose. Oranje hoeden, nagellak, rokken, broeken, hoeden, boa’s, brillen, sullige spelletjes, you name it en het is er. De hele wereld kleurt oranje. Het gaat allang niet meer om de inhoud… het verjaardagsfeestje voor Wilhelmina.. het is feest van het Nederlandse volk… Die Meme van ‘samen als Nederlanders feesten’ is het geworden…

Ziet hier dan de rituelen, het oranje, het bezoek door de Koninklijke familie aan een stad, de spelletjes, de verkleedpartijen, de vrijmarkten, de vrolijkheid, de muziek, het volkslied, de vlaggen.  Het onophoudelijke geleuter al weken lang in de media; de bizarre stroom aan oranje artikelen in alle winkels.. probeer er maar onder uit te komen.

Simpel alles wat nodig is voor een geloofsysteem: Een Visual, een thema, geluid, rituelen, herhaling, het vast tijdstip en een grote groep mensen die eraan mee doen. Thema’s blijheid, delen en vieren. Hoe je er ook tegen aankijkt. Het verbindt grote groepen mensen.

Wij worden geleefd door wat langzaam maar zeker in je geloof systeem komt. Kijk zo’n Koninginnendag is toch wel een heel veilig en aardig voorbeeld van trance en hypnose.

Hypnose is je focus op 1 ding met uitsluiting van andere zaken.

Nu ziet eens, vandaag wordt alles gemeten aan je vrolijkheid, uiteraard is het ‘logisch toch maar weer een mooie dag’… de zon hoort immers bij Oranje…

Je zou je bijna schuldig gaan voelen, eenzaam of een anachronist als je er niet aan mee doet…hoewel voor die groep is het een dag van terug trekken en rustig even thuis zitten, fietsten in de natuur, een dagje naar Keulen, London of Antwerp. Ook dit is hypnose, je beweegt je immers van Koninginnendag als onderwerp weg. Het onderwerp is en blijft hetgeen op je agenda staat. De wereld staat even stil in wezen.

Dan volgt de trance, de sluimer toestand van de geest, de wereld staat even stil in wezen. Het is alsof het actieve denken en beslissen uitstaat… de eerste referentie is de DAG. De kleine en grote problemen staan mijlen ver weg. De roes wordt gevoed door de vele beelden (visueel), de vrolijke geluiden (auditief), de blije gezichten (kinesthetisch), de vele geuren waardoor je interne dialoog wel bijna uit moet staan of heel druk bezig is met de omgeving.

Zouden er in Nederland veel Boeddhistische Monniken rondlopen in oranje jurken, ze zouden feestend omarmd worden, broodjes hotdog en oranje brillen zouden hen aangereikt worden. Je kunt er van alles van vinden. Dat zal. Hypnose is het en eruit stappen (het als thema loslaten) bijna onmogelijk, het bepaalt de invulling van je gedachten, dag en doen.

Dus we spreken technisch over de hypnose van sociale conditionering.

Woorden, gezichtsuitdrukkingen, een thema, het oproepen van een gevoel, beelden en bovenal een groep mensen. Culturen en sub culturen ontstaan zo. Studentenerenigingen, voetbalclubs, politiek, geloofsgroepen, buurten, scholen en ja.. families als ze wat groter zijn. Ook natuurlijk het ‘belang’ van ‘geld’, ‘de juiste vrienden’, ‘duurzaamheid’, de ‘juiste baan’, het ‘juiste geloof’.

Hoewel hypnose en trance vaak gebruikt worden in relatie tot therapie en het individu, lijkt het mij goed om juist van uit jezelf te kijken hoe jou geest, doen en laten bepaald worden door ‘de omgeving’. Wat staat erop je agenda? Waar geloof je in?  Het vermogen daar goed mee om te gaan is zo bepalend voor je authenticiteit en levensgeluk op langere termijn.

Kenmerkend is de ontkenning van ‘anders gezindten’, eigenlijk de volledige isolatie van het individu. ‘Either you are in or out’. En in veel gevallen kun je er niet eens in, waardoor je er gewoon weg uit ligt en als mens in hoedanigheid niet (h)erkend wordt. Een zeer alarmerend bij verschijnsel, 2 kanten op: immers als je erin zit kun je er niet uit en als je er buiten staat kun je er niet in…

Volstrekt oprechte zielen kunnen de druk van zo’n groep (het moet een groep zijn)niet meer weerstaan en gaan dan maar mee.  Die groepen, waarmee de leden, richten veel schade aan in hun omgeving, kinderzielen en oprechte mensen worden gesloopt zonder enig schroom zo lijkt het.  Nemen hetzelfde meest akelige gedrag over en laten alle menselijke waarden liggen. Zelfs een idioot als Breivik of Taylor heeft aanhangers…. Brrr

We weten nu : openbaar maken werkt, dan kan de groep van beschaafde mensen het open breken… daar zijn de media perfect voor… en ja zelfs de genoemde 2 idioten blijven bij hun punt… huiveringwekkend genoeg… die kan bestaat…maar de zuivere enkeling kan je een plek bieden.

Een zekere voorzichtigheid met groepswaanzin  is geboden.

Koninginnedag staat daar buiten. Een onschuldig evenement na krankzinnige weken met Breivik, Syrie, exames op scholen, het kabinet en Robert M, dus feest zou ik zeggen of neem de tijd op rustig de natuur in te gaan. Mijn kindje woont in Duitsland, zij weet van dit gebeuren niets af. Het is een uiterst nationaal feest.

Dat is een heerlijk feest voor wie er aan meedoet op straat. Ook een heerlijk feest voor wie even de rust wil die nu niet door ‘zondagsrust’ of een andere dwangmatigheid wordt ingegeven. Het werkt meditatief op een mooie manier. Want je ‘denken’ uitzetten is op gezette tijden heel prettig en waardevol. Zet je hersenen en waarneming ook af en toe eens aan.