Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Hoe slimmer te denken en te leren…. Door minder te weten…. Ofwel je hersenen echt gebruiken

LEREN, ach Leer het!

Een associatief artikel rondom het fenomeen LEREN. De nadruk zal uiteindelijk liggen op de Alpha staat (hersengolven) en het ‘nieuwe zaken leren’. Geen … dit zijn de 7 stappen en dit is de methode….’ Wel zijn er wat recepten maar die geef ik later.

Alles is interactie, zou je kunnen zeggen. Jij bent een waarnemings-syteem en machine. Je vertaalt de werkelijkheid, deelt de wereld, laat je vermogens zien…. En ga zo maar door. Een camera met allerhande instellingsmogelijkheden, een harde schrijf en een losse kaart (met hoeveel GB?…). Leren is kiezen en kiezen ook weer leren.

Wat neem je dan waar? Hoe neem je waar? Wat leer je? Hoe leer je? Waarom zou je leren wat je ‘bewust’ leert? Is het een proces van je hersenen? Wat is de invloed van de omgeving? Wat van je eigen referenties en je verleden? Hoe groot is de invloed van de, al dan niet imaginaire, ander? Kun je niet leren? Hoe onthoud je? Hoe snel kun je lezen en de kern uit betogen halen?

Hoe ook leren is meer dan waarnemen alleen; meer dan een sensorische ervaring; meer dan herinneren en reproduceren. Mogelijk is het wel zo dat wat je herinnert je wereld wordt, terwijl het eigenlijk slechts een selectie is. Een 19e eeuws beginsel: wat jij waarneemt neem jij alleen waar… dat gaat dan over ‘bewust waarnemen’. Je zou kunnen gaan zoeken naar het dashboard, het commando centrum voor je waarneming. Dan is de volgende vraag: wie is dan de commandant?

Zorgt het leren voor ervaring en beleving?

De mens, de journalist, de wetenschapper, de kunstenaar…. even hulpeloos als radeloos, even vastberaden als geheel kinderlijk….weer en weer zoekende naar… ‘hoe nu dit te benaderen?’ hoe dan de wereld te doen? Wat valt er te beleven? Waar kijk ik naar? Wat neem ik waar? Wat sla ik op? En hoe doe ik dat dan? Logischerwijze nu, dat heet in 2012, waartoe?

Dan nog: het is lastig voor te stellen dat anderen niet weten wat jij denkt te weten; hebben ervaren wat jij hebt ervaren op moment dat je samen ergens was, het zelfde gevoeld hebben…

Uiteraard weet je dat geen beleving of perceptie gelijk is, anders dan in algemene termen. Dat alles afhankelijk is van de invalshoek, de perceptie, je wens, je ervaring. Word je specifiek dan blijft er weinig over van deelbaarheid.

Bij leren zijn er altijd wel wat punten van belang:

 • Je lichaam
 • de context
 • het belang, of noodzaak
 • de intentie
 • de strategie
 • de middelen
 • de vaardigheden
 • je vermogens
 • wat je al weet over leren…. Waarnemen… onthouden….

Zeker is: wat je weet beperkt en verschaft je het vermogen om meer te weten, ach ach de paradox.

Geef je leren een richting, een doel, een gewenst resultaat… maak je het zichtbaar (zoals hier het onderwerp ‘leren’) dan kun je daar over doorgaan. Dus identificeren en leren gaan hand in hand. Je zou kunnen zeggen leren wordt vooraf gegaan door:

De kracht van vragen Ofwel de perfecte vraag

De juiste vragen stellen om de beste antwoorden te krijgen Controleren van je bezighede;, wat je loslaat en hoe; wat je beheert en delegeert.

Kijk naar je vocabulaire: uitkomst, proces, structuur; planning, organisatie, communicatie Je lichaamshouding,

Je imago is sterker als mensen zelf het gevoel hebben dat ze moeten strekken, maar net wel aan kunnen haken.

Even….. Men zegt: de perfecte augurk bestaat niet, er zijn alleen perfecte augurken. Dat geeft ruimte… zo is het ook met vragen.

Er is dus iets met waarneming en het zoeken naar balans of harmonie… de wil om te identificeren en bovenal lief te hebben wat van ons zelf is… terwijl we weten dat we onszelf daar isoleren.

Kennis, specifieke vaardigheden of inzichten isoleren of openen deuren. Je kunt ‘mee praten’, ‘herkennen’, ‘mee doen’ of juist geheel openstaan doordat je niets weet of kent of herkent…

Als je gelooft dat herkennen, lees isoleren uit de context, erkennen is … weet dan ook dat je daarmee meer in het verleden leeft dan in het nu…

‘Je kunt niet inhoud en proces gelijkelijk waarnemen’, lees Werner Heisenberg. Daarmee heeft elke identiteit een bevriezend karakter. Denk daar maar eens over na.

Echter, echter… het verfijnde spel tussen de tijdelijkheid van kennis / vaardigheden /doen en de inrichting van je leven is nu juist wel het meest aardse dat er is. Dat is vaak de referentie voor je volgende actie.

Dit is een stukje over leren, om je gedachten even te richten of juist te ontwrichten.

Mijn eenvoudige bewering is dat je eerst moet leren te leren om dan te gaan leren wat je wilt leren. Terwijl we natuurlijk weten dat je al geleerd heb

Leren zien, leren waarnemen, leren onthouden, leren selecteren, reproduceren. Waar dient dat leren eigenlijk toe? Waarom heeft dat zoveel gaten geslagen in de samenleving? Waarom worden groepen geoordeeld op basis van hun vermogen te leren?

Meest zegt men toch wel

 • Het enige wat ik weet is dat ik niet weet
 • Wie kennis vergaart, vergaart smart
 • Er is geen inhoud zonder context

Daarnaast is de ‘waarheid’ van gisteren het kranten papier op de markt van vandaag.

Er worden nogal wat soorten intelligentie onderscheiden… als dat dan iets met leren van doen heeft

Er is de mythe van de rechter en linker hersenhelft (the left is not right). De mix van het creatieve associeren en logische denken. Dit terwijl we weten dat de hersenen in staat zijn, door gerichte aandacht en oefening, verschillende hersenlocaties verschillende functies te geven. Bijvoorbeeld in geval van een hersenbloeding kunnen er nieuwe functionaliteiten toegekend worden aan ‘plekken’ in de hersenen die daarvoor echt een andere functionaliteit hadden.

Daardoor weten we dat de intentie al een belangrijke bepaler is hoe er wat geleerd wordt. Daar is veel onderzoek naar gedaan, o.m. Stanford Universiteit over de rol van de intentie.

leftbrain-rightbrainleftbrain-rightbrain-description

Knowless gaat over het effectief gebruiken van je vermogens, je denken en je doen. Het gaat over hoe je leert, beslist, kiest, zaken installeert, conditioneert en dus uiteindelijk beleeft. Uiteraard tellen de hersengolven golven dan mee. Uiteindelijk alles over leren… de vraag is dan is het…

Techniek? Taktiek? Mentaliteit? Mindset? Attitide? Life style?

Mind over matter? Or Matter over mind? Or “Never mind it does not matter, only success counts and then comes the explanation and the method!”

Ergo komt eerst het doen en dan de verklaring? Eerst het lichaam en dan de geest? Is leren een bewust proces? Of is leren per definitie een onbewust proces? Bepaalt het onderwerp ‘waarover je gaat leren’ (niet wat)…hoe je het doet, wat je gaat onthouden, wat je ermee doet, wat je denkt dat je geleerd hebt? Of is leren niet meer en niet minder dan eigen maken wat je geïdentificeerd hebt? Of leer je altijd en rem je het af door te bezien wat je nog verder leert? Je kan zeggen: doordat je identificeert is er in ene veel meer NIET dat je ‘bewust’ wordt. Identificeren is grenzen zetten, niet goed of slecht wel handig soms weer buiten die grenzen te gaan.

Ergo: hoe doe je leren?

Wikipedia: Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan synthetiseren van verschillende soorten informatie inhouden. Voor de liefde, voor de studie, voor het leven en sterven…. Leren is een gegeven dat wel eens wat nader onderzocht mag worden.

Keuze en conditionering Los van welke moraal ook of juist bepalend voor de moraal en de keuzes: een handige vaardigheid om te beheersen… dat leren…of dan wel de vaardigheid ‘hoe je leren doet’. Het is goed voor je flexibiliteit, adaptatie en daarmee je succes.

In het onderwijs werkt men met archetypen of deel scores. Daarnaast is het onderwijs systeem een gerichte socialisatie, het leert de kinderen een vocabulaire die hen klaarstoomt om te kunnen manoeuvreren in de samenleving. Langzaam maar zeer zeker komt er meer en meer aandacht voor het ‘leren leren’.

Er zijn vele vormen van intelligentie, vaak gelinkt aan je vermogen tot leren. In die zin is leren dus ‘het eigen maken van een sociaal maatschappelijk herkenbare vaardigheid’.

Hier kijken we naar jou als mens.

Naarmate je door de levensjaren heen komt krijg je steeds meer ‘vaste gewoontes en patronen’ en is het leren van nieuwe inzichten en vaardigheden er 1 waar je heel snugger mee om dient te gaan. Dat eerst maar even leren dus.

Dus om te leren moet je niet weten. Het ‘bewuste deel van je hersenen uitzetten… de ‘Beta state’… die omzeil je door naar de ‘Alpha state’ te gaan

Leren dat doe je dus eigenlijk het beste in de Alpha staat. Als je ‘actieve geheugen’, zeg je spier herinnering en actie-reactie, of wel ‘klik-zoom’ uit staat. Je actieve geheugen in bewuste zin noemen we de ‘beta staat’ in de hersenen, waarin je direct en snel dient te reageren op de actuele situatie. De alpha staat is nu net niet de emotionele of hersen staat waarin je ‘doet’ vanuit je gewoontes en herkenningen.

En daar moet je dan wel bewust je hersenen verder voor uit zetten. Terwijl je dan beseft dat je alleen leert wat je wilt leren of waar je aandacht op is.

HUH? Ja

Het geheim achter de ALPHA staat. De ‘leaning state’. Simpel…..

Alles en alles draait er in de alpha staat om dat je interne dialoog of monoloog zo je wilt uitstaat. Even pauze geven aan je ‘actieve denken’. Woorden van jezelf of anderen zijn dan altijd referenten aan de ‘gekende’ neurologische patronen.

De ALPHA staat aldus en wat elementen die van belang zijn:

Echt nieuw leren kun je alleen als je ‘niet weet’ wat je dan al dacht te weten. Of juist door samenvoegen van oude waarnemingen in een nieuwe identiteit. Remix of lifehacking, populair gezegd.

1. CONGRUENTIE en dat zulks te leren is. Dat wil zeggen:
• wat je wilt, zeg maar je intentie: je hart
en
• wat je focus is, zeg maar waar je aandacht naar toe gaat: je hersenen en je denken

zijn 1. Je ‘klopt’ als het ware. Dat is te meten met zogenoemde Bio-Feedback apparatuur. Ook wel de X factor genoemd. Veel gebruikt in de topsport.

Hoe? De congruentie ontstaat door vol bezieling echt doende te zijn met waar je mee bezig wilt zijn.

Een aantal voorwaarden:

 • je kent je gewenste uitkomst
 • je weet wat het je oplevert
 • je bent vol toewijding bezig geweest om de elementen die een rol spelen in kaart te brengen
 • je hebt veel aandacht besteed aan het beheersen van de belangrijke elementen (hierdoor ontstaat spier herinnering… ergo het gedrag wordt tot een gewoonte)
 • Er is een NOODzaak bij jezelf en in je zelf
 • Je hebt een diepe overtuiging en intentie om te bereiken wat je wilt bereiken
 • Dan plannen, trainen en oefenen

Oeps: Nu is het zo dat jij je ‘beta state’ (je zogenoemde bewustzijn) ook zover kunt conditioneren dat je iets gaat geloven wat echt complete onzin is. Daar moet wel hard aan gewerkt worden, door bruuske conditionering van een grotere groep buiten jezelf om. Dat kan uit ‘bescherming’ (dat is: hun mening is jouw wet) of uit overtuiging (hun geloof is jouw wet) en vele andere varianten waar we in deze wereld de meest waanzinnige voorbeelden van kunnen zien. Je ‘incanteert en affermeert dan de verkeerde zaken. Door de ‘Apha state’ kom je daar van los.

Pols daarom wat we graag noemen: is het te verantwoorden? Zou je willen dat je kind zo behandelt zou worden? Ergo kijk naar de nalatenschap van je doen en droom. Zou je er mensen of dingen echt negatief mee schaden, dan: doe het niet.

Wij gaan voor het vrije model, waarin JIJ kiest en Jij de vrijheid hebt om te kiezen. Jou vrijheid ligt in jouw handen en begint met besef van de waarde van congruentie.

 


 

2. Over “intuïtief waarnemen” Dat is zonder labelen waarnemen. Huh? Ja, het is een stroom van energie die je waar kunt nemen. Zodra je een woord aan die ‘intuitie’ geeft dan is het direct geen intuitie meer. Deelbaar in woorden is het al helemaal niet en als al wel dan slechts voor mensen die in dat specifieke moment betrokken zijn.

Je hebt je hersenen en ‘gevoel’ opgevoed te vinden wat ze meest ‘vinden’.

Een lastig ding die ‘intuitie’ daar zal ik zeker nog een apart hoofdstuk aan wijden. Heel vaak verward met ‘gevoel’, meest een set van betrekkelijke gewoontes. De meeste dingen doe je door ‘weg te lopen van pijn’ : ergo dat te vermijden. En ‘naar plezier toe te lopen’, dat is herhalen van wat je plezier gebracht heeft.

Ergo je herhaalt voordurend ‘ervaringen’ en geeft betekenis aan gebeurtenissen en aan mensen op basis van die ‘ervaringen’, die dan ook weer diep geworteld blijken in ‘spierherinnering’. Met het laatste doel ik op ‘dat het op een bepaalden manier (slecht of goed) voelt omdat het zo geconditioneerd is in je systeem.

Daarnaast wordt ook je intuitie weer beinvloed door je ‘droom’, zo als in voorbeeld 1 genoemd waar je de zoektocht naar de congruentie doet.

Door naar Alpha staat te gaan onthecht je daar van en komt het ruimere veld binnen, waar je associatieve vermogens groeien. Het ‘echte nieuwe nu’

Zoals gezegd: in een uitgebreider stuk kom ik daar nog op terug.

3. Sub liminaal waarnemen…. Het besef dat all je zintuiglijke waarnemingen ‘alles’ wél invloed hebben … (alles is dan wat jij denkt, hoe je je voelt en hoe je beweegt….. -terwijl je er misschien niets over zegt-) o ook als er GEEN woorden aan gegeven worden… dat maakt het wel magisch

Dan zijn er nog allerhande films en boeken: What the bleep do we know; The Power of the Now; The Secret… steeds meer wordt duidelijk

 • dat er een heel wezenlijk verband is tussen lichaam, ziel, mind, matter,
 • Hoe je je lichaam gebruikt?
 • Hoe je met emoties omgaat?
 • Of jij door je emoties geleefd wordt of jij juist je emoties beleefd?

Is je lichaam de baas, of is je geest de baas over je lichaam? Hoe krijg je het zover dat je optimaal ontspannen (en toch met adrenaline, dus toch gespannen… oei oei) doet wat je doet?

Een nieuw universum wellicht voor sommige van jullie, je succes hangt voor een groot deel af van je eigen vermogen om geheel in het NU te zijn We noemen dat eenvoudig: onbewust bekwaam, “in the flow”, “overgave” of (sport) “in vorm” (mooi toch: in shape… om even het belang van je lichaamshouding in ogenschouw te nemen) en ga zo maar door, modern “X-factor in werking”.

4. Peak state: je lichaam is geheel ‘klaar’ voor de prestatie en beleving. Eenvoudig gezegd: een gezonde geest (dat is er 1 die open staat voor de nieuwe ervaring) in een gezond lichaam.

De stoffen die aangemaakt worden door de beweging: serotonine en endorfine zorgen voor ‘open’ staan. Dus fitheid is van groot belang. Daaraan gekoppeld: rechtop staan, jezelf uitrekken, bewegen!!!

WEAR Suncreen

5. De kracht van bevestiging. Er valt veel te zeggen over, zeker is echter dat applaus de neurologische verbindingen stimuleert.

Zoek, vraag en verorden bevestiging, van buitenstaanders… de mensen waar het betrekking of heeft… de significante ander… . Let op, de meetbaarheid van de vooruitgang, het slagen van je recept en of werkwijze.

Wat je echt meetbaar zelf kunt waarnemen geeft ook het gevoel van controle en maakt vooruitgang zichtbaar, hetgeen weer goed is voor de bereidheid je interne dialoog te beheersen en dus alpha staat oefeningen te doen.

Plat gezegd zou je zeggen, dit geldt alleen als je gemotiveerd wordt door positieve bevestiging. Nu ten dele. Er zijn mensen die echt alleen in beweging komen vanuit een negatieve stimulator (‘ik zal wel even het tegendeel bewijzen’)

Nu even kort een aantal uitspraken rond de hersen (golven)

Ten eerste Weet hoe je hersenen te gebruiken. Gedachten zijn dingen, ze genereren energie
Ten tweede Vertrouw erop: je uitleg beperkt je…
Ten derde Onthoudt: wat je denkt over wat ‘daar’ buiten is, een proces is dat plaats grijpt in het ‘systeem’ ik en lijkt er alleen voor jou ZO te zijn
Ten vierde Alpha niveau van je brein is de verbinding tussen jezelf en al het andere zonder de behoefte of aandrang te labelen… het is de leer staat
Ten vijfde Je intentie (wat je wilt) en je noodzaak (hoe belangrijk het voor je is) verhogen de concentratie en waarneming ten voordele en ten nadele
Ten zesde Je lichaam is bepalend voor je ontvankelijkheid… Houding, emotie, voeding, fitheid.
Ten zevende Je congruentie geeft ruimte aan nieuwe ervaringen. Ergo je hart (doen, willen) en je denken (focus) liggen op een lijn.

Nu even de feitelijkheden rond de hersengolven:

Een uitspraak: We are NOT so much limited by the world and people, but by how we label the world and people. We have to start enjoying insecurity and put trust in that….. By really connecting to the outcome and being there! Let us start with the mind-set and state of mind! Flexibility starts with altered states and fresh air!

Waar is deze Alpha staat dan goed voor in praktische zin?

 • Ontspanning van je brein en lichaam (o.m. van doorgaande self-talk)
  • Self talk, wil zeggen dat we tegen onszelf aan praten, neem dat praten niet altijd letterlijk. Het kan ook zijn identificeren, stimulus respons, van nieuwe gebeurtenissen in connectie met oude herinneringen.
   • Dus is het ook: in het NU leven en NIET alleen herhalen van het verleden (je geconditioneerde respons)
  • Vergelijk deze metafoor door alpha training:
   • Het is bewolkte dag (je hersenen zijn druk in de weer geweest) en je hebt behoefte aan zonlicht. Gewoon even de zon en een helder blauwe, wolkenloze hemel. Door de oefening te doen maak je als het ware een gat in de wolken en kun je weer even (kan je geest weer even) de wolkenloze blauwe lucht en dus de zon zien en voelen.
 • Loskomen van de dagelijkse hommeles en kleinigheden
 • Vermogen om effectiever besluiten te nemen
 • Creativiteit stimuleren
 • Vrijer associeren
 • Nieuwe dingen leren en nieuwe verbanden leggen
 • Dichter bij en dus vanuit je intuïtie leven (“gut feeling”)
 • ‘Altered states’ van ‘bewustzijn’. Je zou kunnen zeggen ‘shape shifting’ echt een volledig andere rol aannemen met emotie, beweging, elk detail… vol in de rol.

Hier een paar methoden om in de alpha staat te komen.

 • meditatie
 • bidden
 • bio feedback training
 • sporten
 • seks
 • verstrooiing.. oeps

De kracht van vragen of de perfecte vraag is van het grootste belang

Moet je zo methodisch met de wereld omgaan?

Knowless is aldus het woord dat verwijst naar het effectief benutten van je vermogens. Je hebt een schat aan kennis en ervaringen in je. Hier keken we naar leren en de alpha staat. Een aantal invalshoeken om even bij stil te staan.
Het minst effectief om bij te leren en echt nieuwe ervaringen te hebben is voortdurend in de Beta state rond te dwarrelen.
Zoek de ‘pauze momenten’, zet af en toe het plaatje even stil.
Tijdens de slaap komen de teta en delta vanzelf, ook met powernaps.

Wel paar zaken om verder in de gaten te houden bij “Knowless”

 • input is output, dus wat je binnen laat komen… dat komt er ook weer uit
 • Je lichaam is je tempel: verzorg die goed
 • Elke systeem verdient zo nu en dan rust. Zowel je lichaam als je brein.
 • Er is een scala aan leermethoden om praktisch sneller te lezen, meer waar te nemen, intensiever te beleven, meer controle te hebben over wat je nalaat

Naast alle andere zaken is er 1 vraag die zo vraag is:
“Wat heb je nog niet waargenomen dat er wel is?”
Vuja de, heet dat… wat heb je nog niet gezien dat er wel is…

Ergo: zet af en toe het plaatje even stil

***Olympisch presteren: weten waar je toe in staat bent, hoe je organiseert en plant en hoe je het uitvoert.
Deelnemen is belangrijker dan winnen. Iedereen speelt mee, werkt optimaal vanuit eigen vermogen en kwaliteit. Men houdt rekening met alle factoren.

Bij de sporters is er aandacht voor:
Voeding; trainingsopbouw; lichaamsgewicht; vetgehalte; spierspanning; materiaal; kleding; uitstraling; communicatie onderling en met de pers; concentratie; focus; realistische verwachtingen; assessment; reclame en presentatie; prestatie indicatoren; waardering; een peer-group; modelleren; het sociale leven; financiën; strategie en techniek; en vooral de relatie met het publiek; bio-feedback; trainingsschema; planning; rust; goede voorwaardenscheppende omgeving, marketing, management.

Men werkt samen in een team dat optimaal de eigen rollen, taken, cultuur en verantwoordelijkheden kent. Men hoort bij een land, speelse vertegenwoordiging met herkenbare symbolen en rituelen.
Het is de opbouw van een geloofsysteem die voor iedereen leidt tot een focus van plezier; het draait om het benutten van je kwaliteiten en het inzetten van je vermogens in groter perspectief.

Er zijn meer middelen om van de ene emotionele staat naar de andere te komen.
Om dan positief kleur te geven aan je toekomst dromen zijn er verschillende methoden.
In een vervolg artikel zal ik een aantal voorbeelden daarvan geven. Altered states