Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

De kracht van onzekerheid: schuilen en wegkruipen of scheppen en creëren?
De meeste mensen zijn toch groot gebracht met de concepten ‘goed’ en ‘kwaad’ (daarover later meer in een ander blog). Een eeuwen oude conditionering.
Even kijken naar de basale motivatie en drijfveren onder je keuzes.

Door de veelheid van informatie en indrukken ontstaat de neiging tot een ‘klik-zoom’ reactie. De wereld doe je dan in een stimulus response modus. Ergo de betekenis die je aan dingen geeft, zegt men wel, hangt –als je niet goed nadenkt en even het plaatje stil zet-, af van of je:

• TOWARDS bent: Naar verrukking en plezier toe loopt
o ‘als je weet WAAROM je iets wilt dan is alle HOE een geaccepteerd gegeven’
o Je wilt het resultaat ECHT
o De mensen die hiervoor gaan maken het verschil
o De prijs: authenticiteit en congruentie

• AWAY FROM bent: weg lopen van teleurstelling en pijn
o De twijfels over het hoe –al dan niet aangepraat- doen je stageneren
o Je leeft opportunistisch en bent flegmatiek
o Je bent een deel van een vlakke quasi veilige menigte
o De prijs: exit authenticiteit en incongruentie

Er is veel meer over te zeggen, hier blijven we even bij deze verdeling.

Er is een relatie tussen het ECHT willen (als in MOETEN hebben), zo eigen aan topsporters, filmsterren, schrijvers, wetenschappers, echte geliefden en anderen die ‘voelen’ dat ze de juiste weg bewandelen (we gaan hier van gezonde voorbeelden uit), EN de mensen die ‘het leven maar op zich af laten komen’. De laatste groep is lid van de ‘away-from’ mensen.

Staat angst op je agenda of staat het resultaat op je agenda?

Simpel gezegd: of jij neemt regie over je leven of je omgeving neemt regie over jou leven. Voor regie zijn, bezinning, een fijnzinnig adaptatie vermogen, wat vermogen goed te plannen en manoeuvreren zijn dan wel zo handig.

De ultieme away from geformuleerd door Freddy Heineken: ‘Wie geen angst kent, heeft geen fantasie’. “Daarmee wilde hij zeggen dat je altijd het besef moet hebben wat er met je kan gebeuren. Heb je dat niet, dan ben je gewoon dom. Ben je onachtzaam, ga je fouten maken”. (Bron Peter R de Vries). Beide zullen zeggen de realist.

De idealist en dromer, zegt men, heeft onwerkelijke verwachtingen gelooft zijn of haar naasten en geliefden op woord en gevoel. Vertrouwt op de integriteit. Alanis heeft dat prachtig bezongen in ‘You oughta to know’. Wel handig het perspectief ook even om te keren, dus vanuit oogpunt van de man. In ene keer is wel de donkerharig zeilboten man de geliefde…waar zo lang tegen afgezet was.. de prijs van middelmatigheid en vormloosheid

Wij hebben dus min of meer meegekregen dat consistentie in gedrag en beslissingen een groot ‘goed’ is. Oeps, hoe bruusk de dagenraad. Echter wat ga je in de opvoeding je kindje dan meegeven? De rede mag soms leiden tot polderen, echter hoe pover ook, het rationaliseren en vluchten blijken veel slechter.

Maar goed het kan dus zijn dat je door je verwachtingen even teleurgesteld wordt.
Hoe ga je daar dan mee om?

Gaat de teleurstelling je de mooie creatie opleveren? Wordt de onzekerheid de basis voor een nieuwe stap? Of schuil je in minkukkeligheid en analyse, terwijl je onderwijl gevoed wordt door de grote groep schuilers?
Ziet Alanis, al blijft het de pijn die ze bezingt, fraai is t. Hoe graag zou ze het anders gezien hebben? De kunst is wellicht, weer neem ik ‘je kind’ ten voorbeeld, toch te komen tot een towards. Wat wordt de inzet van de rest van je leven: argwaan en dan maar t mindere accepteren… gaan voor je echte liefde en dromen… Deel je vrees voor onzekerheid of huldig je juiste die onzekerheid? Een groot mens keert op haar scheden terug.

Victor Frankl (De Zin van het Leven) zei vaak dat er zelfs binnen de benauwende muren van het concentratiekamp maar twee soorten mensen bestaan: fatsoenlijke en onfatsoenlijke mensen. Dit gold ongeacht de klasse, etniciteit of groep waartoe men behoorde.

Het zijn de ogen waarmee je kijkt die de wereld maken. Frankl verdeelde de wereld in fatsoenlijk en onfatsoenlijk. De psychologen, de christen, creationisten en vele anderen hebben er ‘goed en kwaad’ of ‘fight or flight’ of towards of away from van gemaakt.

Jezus in Johannes 3: 6,7: wat vlees is, is vlees… wat geest is, is geest… verwondert u niet als ik zeg de mens moet wedergeboren worden.**
Soms moet je juist je oude familie achter je laten en echt toch gestalte geven aan je werdergeboorte…en daarmee aan jezelf in meest oorspronkelijke vorm

Toen ik 17 was schreef ik: ‘ik wil beter leren bidden’. Niet eens een Christen of zo. Wel had ik van Einstein gelezen: Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.

En zo is het maar net, het is je vermogen tot introspectie dat jou de instrumenten geeft om authentiek betekenis vol te zijn. Voor jezelf en voor de wereld.

Hoe ook is in deze zin is Alanis een soort moderne predikante, hopende op iets van herkenning en daarmee verandering.

**
Nicodemus was een Farizeeër van hoge rang, een van de heersers over de Joden. Hij wist dat Jezus een door God gezonden profeet was die wonderen verrichtte en hij was zeer geïnteresseerd in Zijn leer.
Omdat Nicodemus echter niet gezien wilde worden met deze man, die de meeste andere Farizeeën een ‘ketter’ en een ‘demagoog’ noemden, ging hij ‘s nachts in het geheim naar Jezus.
Tijdens hun gesprek vertelde Jezus aan Nicodemus een diepzinnige waarheid, iets wat hem geheel verbijsterde.

“Gij moet wederom geboren worden”

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodemus, die aan een fysieke geboorte dacht, stond perplex.
Vers 4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
Jezus toonde vervolgens dat Hij over een geheel ander soort van geboorte sprak.
Vers 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verder vertelde Hij de Farizeeër:
Vers 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.