Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Verandering is een verschrikking voor de een; een must voor de ander; voor een weldenkend mens een gegeven. Alles verandert voortdurend. Jij ook.
De kunst van het leven is het dan het te delen met die het willen. Bovenal met jezelf. Jezelf bewust worden van de verandering en te durven blijven staan.

We veranderen dat staat vast. De vraag is wanneer jij kiest om te adapteren.

Waar het om producten gaat heb je de marketing curve. (geleend van de www.strategieformum)

Gaat het om ideeën dan zitten we op een ingewikkelder spoor.
Een idee, gevoel of gedachte is veel abstracter dan een concreet of tastbaar product. Een beroemd voorbeeld: Disney. Hij heeft nogal lopen leuren met zijn Disneyworld. Afwijzing op afwijzing. Maar het kan ook om een nieuwe methode (Houston 1980 en in Nederland van der Schaaf op de Klokkenberg) gaan om te operenen.

Juist door die abstractie lijkt het lastiger om tot een curve te komen.
Immers bij de adaptatie van een idee komt het vaak neer op argumenteren en schetsen van mogelijke gevolgen of problemen. Als bekend is Nederland een land van vele stuurlui die nimmer op zee geweest zijn.

Je dient in een idee te geloven om erin mee te kunnen gaan.
Grote wetenschappers, kunstenaar, schrijvers, musici. De man of vrouw achter de grote successen is zeker niet altijd de bekende. Ze hebben bezieling en volharding.

Steeds lijkt het al snel op een ‘geloofsysteem’. Aardig om te onthouden dat het gedrag van velen in deze wereld al eeuwen en eeuwen bepaald lijkt te worden door ’het geloof’ dat mensen hebben. Voor de eenvoud even religie genoemd. ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet zeker weet en of ziet’ (Hebreeën 11 vers 1)

Van belang is dan dat je een inschatting maakt van de mensen die je volgen en waar je op denkt te kunnen vertrouwen.
De bijna blinde bezieling van de innovaters maakt ze even aantrekkelijk in hun energie als lastig door hun bijna –optisch- monomane wil tot vervolmaking.
Er zijn genoeg echt goede innovatoren. Wellicht ben jij er wel een.
Natuurlijk heb je dan een aantal early adaptors nodig die je eren en je bezieling echt willen delen. Hoelang en wat bepaalt hun eventuele wijzinging?

Gevaarlijk zijn altijd de laggards. De bijna troosteloze menigte die ‘uit-willen-spuwen’ niet gehinderd door enig moraal of ethiek. Die zullen de je ervan af willen praten en brengen. Daarmee verkoop je je eigen ziel mogelijk.

? Sören Aabye Kierkegaard.( 1813-1855) Wilde Ganzen
Er waren eens een paar wilde ganzen. Bij het begin van de trek, in het najaar, bemerkten zij een koppel tamme ganzen. Zij begonnen deze zo aardig te vinden dat zij het zonde vonden om zomaar weg te vliegen; zij hoopten dat zij hen zover konden krijgen dat ze met hen mee zouden vliegen als de trek zou beginnen.

Daarom lieten zij zich geheel met hen in en trachten hen ertoe over te halen om hoger te gaan vliegen, telkens een beetje hoger, zodat zij althans een kans hadden om de trekvlucht uit te houden, – verlost van dat jammerlijke middelmatige leven dat?zij als respectabele tamme ganzen rondwaggelend op aarde doorbrachten.
In het begin vonden de tamme ganzen deze situatie erg amusant en ze hielden van de wilde ganzen. Maar het duurde niet lang of ze werden hen moe, slingerden hen allerlei grofheden naar het hoofd en beschouwden hen als fantasierijke dwazen, als wereldvreemde wezens zonder enige levenservaring of wijsheid.
Maar ach, de wilde ganzen hadden zich toen al zoveel met de tamme ingelaten dat deze macht over hen hadden gekregen, zodat zij geleidelijk in hun woorden gingen geloven. En zo liep het er op uit dat de wilde ganzen zelf tamme werden.
In ’s hemelsnaam, mens, pas op voor één ding: zo gauw je bemerkt dat tamme ganzen macht over je krijgen, maak dan dat je wegkomt, méé met de trek, opdat het er niet op uitloopt dat je als een tamme gans gelukzalig blijft doorwaggelen in laag-bij-de-grondse jammerlijkheid.

Het is een manend 19e eeuws stukje tekst.
Toch neem het in je op. Jaren lang kan iemand aan je zijde staan; je het gevoel geven , in woorden en in daden geheel mee te gaan in je gedachtegoed . Volstrekt gepassioneerd en gelovend… om dan te zwichten voor geld of ‘peer-group’ pressure , status en zich als een Mephistopheles lijkt te ontpoppen, om je voltrekt neer te halen aan de andere kant. Het ‘Ook Gij Brutus’, is een der bekendste zinnen in dit kader.

Blijf volharden en zoek de juiste mensen, soms komen de oude volgers terug en worden trouwer dan ooit. Gun ze ook die ruimte.

Uiteindelijk komt alles neer op ethiek. de kritische bezinning over het juiste handelen. Natuurlijk lijkt het vaag wat nu ‘juist’ is.
De wereld wil ik iets simpeler maken. Kijk naar een kind, die staat aan het begin van het leven. Niet JE kind maar ELK klein kind.
Wat wil je die meegeven? Welke gedrag laten zien? Of welk support wil je die geven?
De toekomst is een raadsel voor ons allen. De veranderingen gaan snel, adaptatie is een echt tellend vermogen.

Waar laat jij jezelf door leiden? Door geld en economische begrippen? Door ouders die hun –bij hun generatie behorende ‘principes’ willen opdringen? Door politieke of religieuze systemen? Door sociaal psychologische theorieën? Of erger nog door management taal?

Kijk naar de bezieling, naar de noodzaak in je hart om het te moeten delen, naar je echte intentie erachter en bezie dan de glimlach bij het kind als die het beleefd.
Dat is de maatstaf voor ethiek.
. Geef het kind in jezelf de kans om te groeien. Met geluk zie ik grote groepen mensen die dit pad in geslagen zijn. Dat kind ben je zelf ook of wees dat kind weer.