Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Hoe vaak hoor je het niet… Ben je in trance? Zit je in je eigen hoofd? Alsof we anders doen!

Eerlijk, het is beter om er buiten te leven soms, buiten je bovenkamer. Je aandacht naar buiten te richten. Daarnaast op gezette tijden even ‘niks’ te denken.

Vanaf de 19e eeuw lijkt het helder: ‘de wereld’ is de eigen voorstelling. Je selecteert steeds en altijd. En je kunt ook weinig anders. Geniet ervan, echter let wel beetje op.

Sinds eind 19e eeuw is er het spel tussen wat men het ‘onbewuste’ en het ‘bewuste’ noemt. Beide begrippen lijden aan vaagheid. Specifiek te maken vallen ze niet en toch lijken ze maar al te vaak je doen en laten te regeren. Althans in woorden. In je eigen bovenkamer of bij allerhande mensen die de begrippen hanteren. Speculaties over de plaats van de ‘commando centra’ van de twee begrippen te over.

Veiligheidshalve laat ik die discussie. Praktisch bezien, wil we de waarneming hier even. Wel even melden dat het voor onze waarneming niet heel eenvoudig is (wellicht onmogelijk) fantasie van echt te onderscheiden. Ziet hier het enorme succes van de film industrie, maar ook hoe een item in het journaal in ene volksstammen in een andere emotionele staat kan zetten.

Het woordenboek(Woorden-boek.nl)

Trance: schemertoestand van de geest

Trance is ook (muziek) ontspanning en ‘je helemaal laten gaan en overgeven’

Hypnose: een kunstmatig opgewekte slaap door autoconcentratie of onder invloed van het psychisch overwicht van de hypnotiseur, waarbij suggesties in het onderbewuste kunnen worden opgenomen

Hypnose is dan de focus hebben op 1 ding met uitsluiting van de andere dingen (grofweg) of wel met zeer geringe weerstand de suggesties aannemen die er op je afkomen

In reclame termen noemen we dit subliminale waarneming. Het opzettelijk inprenten van stimuli zodat je keuzes mede vormgegeven worden.

In je dagelijks leven doe je dat ook voortdurend: ‘dress for the occasion’. Strikt genomen breng je een ander altijd in een trance.

Dus trance gaat over of wat je gelooft waar is; of over wat je voor waar aanneemt en wat je waar neemt? Het beïnvloedt je emoties en besluitvorming.

Boeiend in dit kader: wat beïnvloedt nu je waarneming? Hoe kun je daar sturing aan geven?

Daar gaat het dagje ‘trance en hypnose’ over. Een dag over geloof, communicatie en hypnose. Over hoe je waarneemt, leert, kiest en beslissingen neemt.

De moeite waard om bij te zijn.