Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

Lifestyle als een attitude, gezondheid is de state of your mind
Passie, aandacht en willen wat je krijgt… dat zijn de instructies waardoor je hersenen in de juiste modus komen om ervoor te zorgen dat jij geniet en verder zult groeien.
Het heeft er alle schijn van dat er een transformatie gaande is, het nieuwe denken is er al en gaat meer aandacht krijgen. Leef je nog in de kennis/informatiesamenleving? Stap over naar de wereld van creatie.

Nieuw denken? Nee, anders je hersenen gebruiken. Echt praktisch bezig zijn:
Passie en aandacht, liefde voor wat is. Echt in volle overgave je licht laten schijnen op en in je omgeving. De schoonheid en vorm in alles zien en herkennen. In vervoering raken, door echt in het nu te leven. Vol geraakt, met al je zintuigen open, spelend en niet labelend. In totale aandacht opgenomen zijn in wat er is. Eenvoudig: je weet meer dan je denkt en er gebeurt meer dan je denkt.
Niet de herhaling van het verleden, maar echt het nieuwe van het nu beleven. Ooit beschreef ik dat als “ Gelukkig zijn zonder enige reden”, het zijn bijna heilige momenten en als je zo leeft zijn het er veel. Leer ernaar te verlangen door je aandacht te richten, beschrijvend waar te nemen. Misschien is dit de meditatie voor de westerse mens, gerichte verstilling. Zo ontspan je de hersenen door ze zo zacht te gebruiken.
Richt je aandacht
Je aandacht richten op wat werkt, hoe het werkt en op wat je nalaat. Heel goed in de gaten krijgen wat je gelukkig maakt en wat niet. Welke gewoontes je wat opleveren en welke niet.
Beseffen dat vaak onverwachte zaken je doen groeien, meer nieuwe nu’s creëren betekent… genieten van onzekerheid… want elk moment dat komen gaat is nieuw en het geheim van deze wereld is dat elk moment nieuw is.. de twijfelachtigheid van de mens zal telkens weer het oude in elke nieuwe situatie proberen te laten gelden. Beweging is de wereld en laat jou wereld beweging zijn… maar… elke beweging heeft richting nodig en dat doe je door op juiste manier gebruik te maken van je denken en doen.
De kwaliteit van je leven zal echt toenemen, maar ook de kwaliteit van je beleving. Je zorgen verminderen, je gevoel van vrijheid neemt toe en ook je gevoel van zingeving. Simpelweg verbonden zijn met wat is. Maar wat is? Wat geeft vorm aan ons leven?
Twee zaken
Ten eerste, ligt er iets op de loer… een menigte mensen zucht tussen de twee werelden:
Het oude vertrouwde, het thuis gevoel en geborgenheid, het vast willen houden aan het traditionele en wat je kent.
De nieuwe wereld, waar snel schakelen… kiezen en loslaten echte thema’s zijn en vooral beweging domineert. In die nieuwe wereld ontdek je, leef je echt in het nu.
Ten tweede, de andere paradox: vaak is men te veel gericht op wat de buitenwereld wil en wat het verwachtingspatroon is. Het is juist zaak om de relatie met de buitenwereld, mensen en dingen aan te gaan en intussen wel je hersenen te gebruiken. Waardeer wat je ziet, neem het waar maar stel ook de vraag: wil ik daar echt deel van uitmaken? Jij beslist trek je de schoen aan of niet. Het nieuwe is jij bent de wereld
Het wordt tijd jezelf wakker te schudden, er is een veelheid aan technieken die ons leven, denken en beslissen vereenvoudigen.
Liefde en geluk zijn mindsets, een keuze. Door jezelf over te geven aan wat er is en echt te delen.
Dit is een deel van verlangen naar wat is: De poëzie ontdekken in je omgeving, gezondheid zijn is het gebruiken van je creativiteit en aandacht in overgave, in het nu leven en dankbaar zijn.

De camera richten en kiezen
Jij bent de regisseur van je eigen leven. Omgeef je met liefde en omarm met liefde wat je aangeboden wordt. Hou van wat je krijgt en wil dat ook. Leef in die dankbaarheid.
Hoe vaak stellen we ons vragen als: Hoe moet ik het leven doen? Wat is het goede om te doen? Hoe kan ik het beste uit het leven halen? Wat maakt dat ik echt gelukkig ben? Hoe kan ik meer kwaliteit ervaren? Wat is goed en wat is wijs?
Dienen we onszelf en de wereld te beschouwen door de bril van de allopathie, homeopathie of vanuit holistisch standpunt…?
In onderwijsland spelen de vragen over de onderwijsstijl en het type school, de omgeving en de ‘peer-group’; meer aandacht voor de brains of meer voor de creativiteit?
Je merkt dat er zoveel manieren zijn om tegen de wereld aan te kijken, je gezondheid of het leven te doen. Tjee, er zijn bijna meer wereldbeelden dan mensen, de meeste van deze beelden zijn nog aangelengd met moraal en leefregels ook.
Kernovertuigingen en wat je gelooft!
Vele mensen breken hun hersenen erop en blijven rondcirkelen in die vragen. Het wordt onderwerp van gesprek en de hersenen draaien, terwijl het leven voorbij gaat… een ietwat onhandige manier om het leven te doen. Maar wat is het alternatief?
De rationaliseringen en argumentaties zijn zo overtuigend en in het lastigste geval is er nog de marketing die van ‘niets-iets-maakt’ eigenlijk domweg omdat onze hersenen het zo aardig vinden om dingen te herkennen. Alles dat vertrouwd lijkt, doordat je het vaak gezien en waargenomen hebt, lijkt bestaansrecht te hebben… Oh leven, oh gedrag, oh keuzes….
Zoveel theorieën, zoveel uitleg en rationaliseringen, zoveel overtuigingen, hoofden vol. Soms lijkt het wel op of iedereen helemaal in zijn/haar eigen wereld leeft en dat er sprake is van een puur atomaire samenleving. Zo wil ik niet denken, leven en doen. Met mijn dochter op mijn netvlies. Verstoken van de ijle wind van liefde en zachtheid van het bestaan. We weten, dat wat het leven echt vorm geeft, wat je leven echt kleurt het is onzichtbaar. Dat is energie, de relatie die jij aangaat met je omgeving, met jezelf en de kleur die jij er besluit aan te geven.
Hoe doe je dat? Ten eerste zou ik zeggen: maak er een gewoonte van om gelukkig te zijn, gewoon een aantal keren per dag… zonder enig reden. Jezelf heel goed te voelen in je lichaam en je lichaam te conditioneren op goed voelen door je aandacht erop te richten.
Wat tips om de wereld anders te doen en jezelf te gunnen creatiever te zijn.
Allereerst:
•    Deconditioneren: beter zijn in doen van de beste gewoontes en gevoelens
o    Stop met vergiftigen lichaam, emotie en lijf.
•    Elke negatieve gedachte ontregelt je lichaam. Negativiteit is vaak twijfel aan acceptatie van de keuze die je gemaakt hebt.
•    Al de voeding die je lichaam vermoeit en vertraagt: stop ermee. Hoe je dat doet? Eenvoudig: in de gaten houden hoe je jezelf voelt voordat iets gebeurt of als je iets tot je neemt wat het resultaat is. Blij: doorgaan; niet blij: stoppen
•    De peer-group, een heel belangrijk punt: welke mensen maken je echt blij en voegen echt iets toe? Welke mensen stimuleren je? Welke mensen vreten energie? De laatste groep: Geef ze aan wat je wel wilt en zeg stop tegen hun gedrag. Hierbij is het waardevol die persoon wel te accepteren maar geef aan dat je ander gedrag wilt.

o    Maak je lichaam en geest schoon
•    Het lichaam dat is bewegen, wellicht een keer een kuur om je lichaam te detoxen… ontdoen van giftige stoffen
•    Den geest, daar kun je vaker in Alpha staat komen en ziet hier komt ons verlangen naar wat is tot zijn recht
•    Nieuwe gewoontes, echt iets totaal anders gaan doen. Niet je hele leven op de schop, maar echt iets anders doen. Piano spelen; yoga; kletteren; een studie oppakken; een totaal andere sport…. En vooral doorbreken van ritmes en rituelen. Voorkom mentale RSI door variatie!
•    Stimuleer je hersenen en conditioneer ze zodat ze andere nieuwe verbindingen maken, daardoor krijgen ze als het ware lucht en ruimte en jij ook.
•    We weten het, veel mensen herinneren zich tegenslagen en nare zaken beter dan goede gelukkige momenten, die laatste momenten liggen in het fotoalbum of staan op cd. Wordt goed in het doen van goede herinneringen
•     Dehypnotiseren: erken in welke trance (focus, kernovertuiging) je leeft. Vraag je af of die voor je werkt? Ga weg van de hypnose door sociale conditionering en sociale wenselijkheid en open de deuren (wel waardig svp) naar de nieuwe ruimtes en ga creatief scheppen door vormgeven en doen.
•    Designen, vormgeven aan je eigen leven met als thema: Realiseer Beauty. Straal uit wie je bent;  actief doen en beslissen vol aandacht, waardigheid en flexibiliteit. Cultiveren van je uniciteit en vermogens, met echt geloof, aandacht en sensorisch bewust zijn

Verlang naar wat is….. laat poëzie en goed focussen, laat je zintuigen genieten en wees aandachtig waar je bent, voor je lichaam … je geest … de ander en geef…. Zodat je beter leert ontvangen

Get a Life, bouw aan een leven dat je leeft met genoegen en plezier; doe dit met echte zingeving die voortkomt uit verantwoording voor je keuzes. De wellness en health industrie brengt Gezondheid als thema en daarmee de onvoorstelbaar geachte mogelijkheden om zélf kleur aan je leven te geven.  Was het eerst het vermijden van ziekten, nu schuift het op naar gezondheid en kwaliteit van leven: de tastbare werkelijkheid

Ik wil een pleidooi houden voor de zachtheid en schoonheid der dingen, de fenomenologie… de veelvoudige aard der dingen en mag ik vragen?… Voor de kennis die er is en voor de waarde van monitoring en meten.
Niks classificatie van de emotie, maar het beleven van de wereld… met élégance, hartstocht…aandacht, speelsigheid en sensorisch bewust zijn.
Dat is gezondheid. De sierlijkheid, de waardigheid, de schoonheid zien en scheppen
Dat vermogen cultiveren en tegelijk tot bloei laten komen dat is mijn ding. Mensen tot bloei brengen, zodat jij jezelf kunt laten ontluiken. Er is een heel vruchtbare aarde, zie jezelf als het zaadje dat uit gaat groeien.
Zie mij dan wellicht als de mest… Die je even nodig hebt om werkelijk te kunnen genieten en betekenisvol te leven.
The Universe that is you