Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

We zijn in Aken, het SOIL/NLP practitioners Seminar. 9 dagen nemen mensen de tijd hun bezieling kleur te geven. Onderweg verzamelen ze technieken en methoden om zichzelf meer ruimte te gunnen, meer gedragskeuzes te hebben en bovenal te ervaren hoe het is weer echt vanuit zichzelf te leven. Dankbaar zijn we allen. 

Vandaag was het De GAP, de ruimte tussen de momenten, de woorden… de gedachten…  al waar je even niet aan denkt… maar die je DOEN, ZIJN EN BELEVEN wel kleurt.

Even dwaalde ik weer terug naar Greory Bateson. Prachtig zo hij zegt: “De vervreemding begint vroeg in taal: men noemt mensen, dieren en dingen zelfstandig naamwoorden. Terwijl alles slechts betekenis krijgt door de relatie die je ermee aan gaat.”

Een pracht vaststelling. De betekenis die je geeft of ervaart ligt in de ruimte tussen jou en het geen of diegene waar je een relatie mee aangaat. De kleur en inhoud die je daaraan geeft. Jij hebt steeds de keuze dat opnieuw te doen en in rust te ademen.

Kierkegaard zei veel eerder: “Als je mij labelt dan ontken je mij”.

De mooie opgave is: Erkenning van de veelheid der dingen en zien, ervaren en voelen hoe je zelf groeit of kleiner wordt. Te beseffen hoe omvangrijk de ruimte is die onze levenslucht draagt en wat er alles in te doen is.

Kies en schep daarin vrijheid. Maak het niet een totaal levenspad maar zorg dat het moment waardig, schoon en de moeite waard is.

Namaste