Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

 

Er is een geluid, een sfeer en levenslust in overgave aan wat is. De zachte prikkelingen van de poëtische details  spiegelend op een gezichtje.

Hoe overleef je en Scarface (op tv en een deel slechts… maar toch) en  Sibelius (in het Concertgebouw) op één dag?
http://www.youtube.com/watch?v=ICBO7leZXAg


 

Uitersten van schoonheid en bezieling ergens. Tussen de bedrijven door en tijdens doe ik aan leven, dat merk ik dan wel…

 

Kunst is communicatie, communicatie dient kunst te zijn. Volgt het leven kunst of volgt de kunst het leven?

 

Al onze dromen en beelden, vertalingen en visies, kunstwerken en management theorieën, al de geloofsovertuigingen en ‘leefregels’ .. zijn zo mensenspel en speelveld voor onze geest.

 

Prikkelingen en referentie of vermaak alleen… hoe ook het doet wat.

 

Wij kijken elkaar aan. In het Concertgebouw heerst altijd een mooi soort van bejaardentehuisvormelijkheidsvrede en rustige observatie en overgave. Thuis doen wij het late avond even tv kijken ding.

De dag heeft kleur en storm, de avond brengt Al Pacino dan …

Dankbaar ben ik voor het bestaan, dankbaar voor mijn kindje en geliefde en vrienden… tegelijk dankbaar voor het vermogen dat mensen hebben om te delen… hun eigen verhaal of bespiegeling.

Mits in spel en als kunstvorm gebracht een zaligheid, vermakelijk of op ander manier ontroerend

 

De beweging in dit leven draait rond de liefde waarmee iets gemaakt wordt

 

Niet wat is, maar de relatie die je er mee aangaat en dan de kleur die je eraan geeft…. , is het wezenlijke speelse deel.

De bezieling waarmee je het weet over te dragen om tastbaar te maken…

 

Coaching, trainingen, events, optredens en voorstellingen, presentaties en beelden… al heeft als kern energie

 

Wij kunnen die energie focussen door diep van uit onszelf kleur te geven en speels te vermaken en onze vermogens gebruiken om de essentie van het leven te doen

 

Vroeger, ik was 17, zei ik (niet kerkelijk gelovig als ik was) ‘Ik wil beter leren bidden’.

Dat heet alles uit het leven halen wat erin zit door dankbaar te zijn, te delen en te willen groeien

 

In een tijd waarin de media ons vaak meenemen in hun eigen leegte en ons vaak slechts met financiële crisis en sullig beschimpen of ander raar vermaak vaak ons nog belagen

Is het aardig eens een stap hoger te nemen, even het plaatje stil te zetten en de bijzonderheid der dingen te ervaren…

Net even op afstand te vliegen en terug te keren naar waar het alles om draait

 

Je kunt alleen echt impact  hebben als er een diep gewortelde passie is. Velen willen vaak doen of maken om ‘geld te verdienen’… Tony uit Scarface…

 

Kom toch het leven heeft echt een warmer licht

 

We zitten  in een tijd waar de marketing het vaak lijkt te winnen van vakmanschap als in de oude gilden.

Ik zit in een branche waar het meten moeilijk lijkt, de werkelijke prestatie moeilijk meetbaar lijkt. Lijkt zeg ik, want echt goed waarnemen doet veel.

 

 In een artikel over Kierkegaard schreef de schrijver:

De informatie die ons via het wereldwijde web ter beschikking staat, is

meestal anoniem en vraagt evenmin een concreet engagement van zowel de

informant als de geïnformeerde. Over de kwaliteit van de informatie worden

maar weinig vragen gesteld, zodat de vraag naar de mogelijke bijdrage van

deze informatie voor een zinvol leven al even irrelevant is.

Een aardige gedachte… om eens bij stil te staan. Voor off-line geldt hetzelfde.

 De lucht om ons heen verzorgt de kwaliteit van ons leven… het is goed dat niet te laten vervuilen

 

In de middag was het The Tempest… met daarin …act 4, scene 1, “We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep”.