Life is a gift, cherish it with a smile – Marktplatz 1, 34560 Fritzlar, Germany – Phone: 0049 15731571439

speel

JAMMEN

(spontaan en onvoorbereid met elkaar musiceren)

Ieder met haar zijn insteek: de bedoeling is delen en deelbaar maken vol inspiratie en genoegen.

Het tijdperk van aparte kamertjes in grote gebouwen, waar mensen hele dagen ploeterend de dagen verbrengen; waar ‘doelen’ gesteld worden en ‘vaste processen’ de dagenraad ontsieren…, dat tijdperk is voorbij.

Is dit een bewust ontstaan feit of niet, dat zal me een zorg zijn: Inspiratie en innovatie zijn de begrippen waar het omdraait. Delen van kennis, kunde en leven… wordt steeds actiever. Overgave is dan de regel.

Er is geen verschil meer tussen je ‘werk-leven’, de ‘buitenwereld en je eigen-wereld’ en je ‘privé-leven’. De wereld, je daden: dat ben je zelf.

Wezenlijk is dat we dan de route een beetje in de gaten houden, dat heet dan een tijdpad en een uitkomst een resultaat waar ieder in mee kan gaan en zo Walt Disney het zijn: Waar je graag je vrienden mee naar toe neemt.

Vergelijk echte samenwerking met ‘Jammen’ in de muziek wereld. De juiste toon vinden geldt voor die groep op dat ogenblik, naarmate je zelfkennis hebt, de tools en instrumenten kent.. jezelf over kunt geven door alles in te zetten…

De CD of de uiteindelijke muziek die uitgebracht wordt bestond zelfs in het meest verste beeld nog niet.

Door “Jammen” geesten en gedachte, gevoelens en kunde samenbrengen met passie en daar tijd voor nemen brengt resultaat

De bezieling en overgave aan je eigen bijdrage, vermengd met het vermogen in te spelen op andere klanken bepalen het spel en daarmee de kwaliteit.

Wij verzorgen die “JAM-sessies” . innovatie komt door uitzetten van je ‘denken’ en gebruiken van je mogelijkheden.

Creëer

‘Art has to be forgotten, beauty realized’, Piet Mondriaan